Галоўная старонка Навіны Пра праект Кантакт Спасылкі Кнігі ў PDF/DJVU Канвэртар лацінкі Бібліяграфія
Навіны
 
2 сакавіка 2006

Выйшаў з друку Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы.

Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы: Правапіс. Вымаўленне. Націск. Словазмяненне. Словаўжыванне.
Г.Арашонкава, В.Лемцюгова
Менск: Радыёла-плюс, 2005. - 448 с.
ISBN 985-448-053-4
Наклад: 3000 асобнікаў.

Слоўнік змяшчае каля 10.000 слоў. У ім прыводзяцца і тлумачацца цяжкія выпадкі словаўжывання, формаўтварэння, акцэнталогіі і спалучэння слоў. Адрасуецца школьнікам, навучэнцам, абітурыентам, студэнтам, а таксама настаўнікам і выкладчыкам, усім, хто цікавіцца пытаннямі роднай мовы.

Гэты слоўнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!


3 лютага 2006

Выйшаў з друку Слоўнік іншамоўных слоў.

Слоўнік іншамоўных слоў. Актуальная лексіка.
А.Булыка
Менск: Харвест, 2005. - 336 с.
ISBN 985-13-2635-6
Наклад: 5000 асобнікаў.

Слоўнік змяшчае каля 4.000 іншамоўных слоў, што сталі актуальнымі ў беларускай мове на працягу 2-х апошніх дзесяцігоддзяў. Аснову яго складаюць новыя лексічныя адзінкі, запазычаныя ў сувязі са зменамі ў грамадска-палітычнай, эканамічнай, культурнай і іншых сферах жыцця. З вядомых раней лексем прыводзяцца толькі тыя, якія набылі дадатковыя, пераважна пераносныя значэнні або шырокае ўжыванне ў сучасных сродках масавай інфармацыі. Разлічаны на школьнікаў, навучэнцаў, абітурыентаў, студэнтаў, а таксама настаўнікаў і выкладчыкаў, усіх, хто цікавіцца пытаннямі роднай мовы.

Гэты слоўнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!


27 студзеня 2006

Выйшаў з друку Беларуска-расейска-беларускі слоўнік.

Белорусско-русский, русско-белорусский словарь. - 2-е выд.
У.Куліковіч, А.Булыка, Н.Паляшчук
Менск: Харвест, 2005. - 512 с.
ISBN 985-13-3502-9
Наклад: 10000 асобнікаў.

Пададзеныя найбольш ужывальныя словы, а таксама шырока распаўсюджаныя спэцыяльныя тэрміны, гістарызмы і нэалягізмы. Першае выданьне выйшла ў 2004 г. Для школьнікаў, настаўнікаў, абітурыентаў.

Гэты слоўнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!


16 студзеня 2006

Выйшаў з друку Палескі дзівасіл (беларускія народныя прыказкі, прымаўкі, выслоўі).

Палескі дзівасіл: Беларускія народныя прыказкі, прымаўкі, выслоўі: са скарбніцы А.Сержпутоўскага.
У.Касько
Менск: Вышэйшая школа, 2005. - 383 с.
ISBN 985-06-1074-3
Наклад: 2500 асобнікаў.

Першае арыгінальнае выданне лепшых узораў беларускіх народных прыказак, прымавак, выслоўяў і фразеалагізмаў са скарбніцы знакамітага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, асветніка А.Сержпутоўскага.

Гэты слоўнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!


12 студзеня 2006

Выйшаў з друку Слоўнік асабовых уласных імён.

Слоўнік асабовых уласных імён. - 2-е выд., выпр. і дапрац.
М.Суднік
Менск: Беларуская навука, 2005. - 176 с.
ISBN 985-08-0648-6
Наклад: 2000 асобнікаў.

Слоўнік з'яўляецца даведнікам па ўжыванню і выкарыстанню ўласных асабовых імён. У ім прыведзены асноўныя мужчынскія і жаночыя імёны, а таксама ўстарэлыя і новыя рэдкаўжывальныя з расейскімі эквівалентамі да іх. Да многіх дакументальных (пашпартных) імён прыведзены іх размоўныя, народныя і вытворныя формы, якія выкарыстоўваюцца ў маўленчай практыцы. Прызначаецца ўсім тым, хто цікавіцца беларускім іменасловам.

Гэты слоўнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!

Таксама гэты слоўнік можна набыць у інтэрнэт-кнігарні «Prastora.by».


9 студзеня 2006

Выйшаў з друку Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы.

Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы.
А.Баршчэўская
Менск: Харвест, 2005. - 496 с.
ISBN 985-13-4187-8
Наклад: 5000 асобнікаў.

Рэестр слоўніка ўключае больш за 35.000 слоў і словазлучэнняў, напісанне і вымаўленне якіх выклікаюць цяжкасці. У дадатак уключана каля 600 асабовых уласных імён. Адрасуецца школьнікам, абітурыентам, студэнтам, настаўнікам, выкладчыкам і самаму шырокаму колу чытачоў і карыстальнікаў.

Гэты слоўнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!


3 студзеня 2006

Выйшаў з друку Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў.

Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія.
І.Яшкін
Менск: Беларуская навука, 2005. - 808 с.
ISBN 985-08-0668-0
Наклад: 1000 асобнікаў.

У кнізе падаюцца мясцовыя беларускія геаграфічныя тэрміны, якія вызначаюць марфалогію зямлі, гідралагічныя асаблівасці вадаёмаў, раслінныя асацыяцыі і ландшафты. Паказана ўзнікненне новых геаграфічных тэрмінаў. Прыводзяцца сучасны мясцовы матэрыял, а таксама архіўныя звесткі гістарычных і картаграфічных крыніц. Усяго падаецца каля 12.000 апелятываў, з іх 6.200 рэестравых. Слоўнік паказвае менталітэт народа і будзе карысным у дзяржаўных і навуковых мэтах пры падрыхтоўцы дакументаў, геаграфічных картаў і іншых работ да друку.

Гэты слоўнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!


19 сьнежня 2005

Выйшаў з друку энцыкляпэдычны даведнік Ваеначальнікі зямлі беларускай.

Военачальники земли белорусской: Энцыклапедычны даведнік.
Б.Даўгатовіч
Менск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. - 288 с.: іл.
ISBN 985-11-0321-7
Наклад: 2000 асобнікаў.

У кнізе зробленая спроба паказаць роль ваеначальнікаў беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі ў розных ваенных апэрацыях Савецкай Арміі, раскрыць талент, мужнасьць і вайсковае майстэрства гэтых людзей. Гэта першае такое выданьне ў нашай краіне. Пры напісаньні кнігі выкарыстаныя шматлікія дакуманты розных архіваў Беларусі і Расеі. Кніга будзе карысная ўсім, хто цікавіцца гераічным мінулым роднага края. На расейскай мове.

Гэты даведнік можна набыць у Менску ў Цэнтральнай кнігарні - вялікі дзякуй краме за выходныя дадзеныя!


13 сьнежня 2005

Выйшла з друку энцыклапедыя Беларускі фальклор.

Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1: А капэла - Куцця.
Менск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. - 768 с.: іл.
ISBN 985-11-0334-9
Наклад: 2000 асобнікаў.

Энцыклапедыя складаецца з 2 тамоў, у якіх змешчана каля 3.000 артыкулаў, прысвечаных абрадам, звычаям, традыцыям і вераванням беларусаў, іх вусна-паэтычнай творчасці, народнаму мастацтву. Значная частка артыкулаў прысвечана фалькларыстычнай навуцы, яе гісторыі, асноўным тэндэнцыям развіцця, а таксама даследчыкам беларускага фальклору, яго збіральнікам і папулярызатарам. Выданне багата ілюстравана чорна-белымі і каляровымі фотаздымкамі. Кніга адрасавана фалькларыстам, краязнаўцам і ўсім, хто цікавіцца беларускім фальклорам, нацыянальнай культурай беларускага народа.


8 лістапада 2005

Выйшла з друку энцыклапедыя Гарады і вёскі Беларусі (Т.2, кн.2).

Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т. 2, кн. 2. Гомельская вобласць.
С.Марцэлеў
Менск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. - 520 с.: іл.
ISBN 985-11-0330-6
Наклад: 4000 асобнікаў.

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе навейшых архіўных і інш. крыніц адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі: 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, уключаючы і тыя, якія зараз перасталі існаваць. Другі том выдання прысвечаны населеным пунктам 10 раёнаў Гомельскай вобласці (Лельчыцкі, Лоеўскі, Мазырскі, Нараўлянскі, Петрыкаўскі, Рагачоўскі, Рэчыцкі, Светлагорскі, Хойніцкі, Чачэрскі раёны).


Старонкі:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
 
    (с) Электронная Энцыкляпэдыя, 2003-2019