Галоўная старонка Навіны Пра праект Кантакт Спасылкі Кнігі ў PDF/DJVU Канвэртар лацінкі Бібліяграфія
Шукаць:    
 
 толькі ў назьве    віртуальная клявіятура Уставіць беларускае "і" Уставіць у-кароткае (ў)
 

Вынікі пошуку
 
 
Старонкі: 1  2  3  4  5  


На ваш запыт вока знойдзены больш за 100 артыкулаў

 • Усе слоўнікі (258)
 • Усе энцыкляпэдыі (25)
  1. адзін на адзін □ сам-насам, з вока на вока, нос у нос // Сінонімы (Клышка)
  2. хутка, скора, шпарка, быстра, спешна, паспешна, паспешліва, спехам, спяшаючыся, торапка, таропка, тарапліва, жвава, мігам, уміг, імкліва, імпэтна, імгненна, вокамгненна, увачавідкі, ураз, умомант, бегла, маланкава, кулём, стрымгалоў, наўскач, бягом, бегма, лёцьма, улёт; наскора, духам (разм.); шыбка, моцна, борзда, борздка, хапатліва, хапліва, упохапкі, хапаючыся, вобмельгам, вомегам, вобцас, кумільгом, кумільгна, наўскапыта, учвалам, угрунь, сугрунём (абл.); ліхаманкава, шалёна, ашалела, птушкай, каменем, куляй, стралой, ветрам, віхрам, агнём, перуном, маланкай, безаглядна (перан.) □ у хуткім тэмпе, на скорую руку, спешным парадкам, наспех, у той жа час, у адзін момант, як адзін момант, у хвіліну, за адну хвіліну, у мінуту, у імгненне, у адно імгненне, у імгненне вока, у міг вока, у два мігі, у вачах, на вачах, як бачыш, як відзіш, як на дражджах, не па днях, а па гадзінах, на ўвесь дух, ва ўвесь дух, у адзін дух, адным духам, што ёсць духу, адным дыхам, колькі сілы, што сілы, на ўсю сілу, як дуж, як мага, на ўсе жылы, адным махам, у абгонкі, на хаду, на ўвесь ход, на поўны ход, на ўвесь скач, на адной назе, ва ўсе ногі, з усіх ног, з усіх чатырох ног, не чуючы ног, у два скокі, ва ўсе лапаткі, на злом галавы, на злом шыі, з усіх капытоў, без аглядкі, як на пажар, высалапіўшы язык, як куля, як корак з бутэлькі, як птушка, на крылах, на крыллях, як маланка, як страла, як вецер, як віхор, на ляту, раз-раз, раз-два // Сінонімы (Клышка)
  3. хоць
   1. союз уступ. хоть;
   х. забі яго, нічога не помніць хоть убей его, ничего не помнит;
   2. союз уступ. хоть, хотя; (с оттенком ограничения - ещё) пусть, пускай;
   х. і стары, але бадзёры хоть (хотя) и стар, но бодр;
   х. ён і не асабліва дужы, але затое спрытны хоть (хотя, пускай, пусть) он и не особенно силён, но зато ловок;
   ён вучыўся добра, х. часта хварэў он учился хорошо, хотя часто болел;
   3. союз уступ. хоть;
   х. так, х. гэтак - ім усё роўна хоть так, хоть этак - им всё равно;
   4. союз противит. хоть, хотя;
   ведае, х. і не прызнаецца знает, хоть (хотя) и не признаётся;
   5. частица усил. (даже) хоть;
   пайду х. зараз пойду хоть сейчас;
   6. частица выделительная (к примеру, например) хоть;
   узяць х. гэты выпадак взять хоть этот случай;
   7. частица усил. (с относ. мест.) хоть;
   х. якіебудзь хоть какой-нибудь;
   х. што-небудзь хоть что-нибудь;
   8. частица усил. (с частицей бы) хоть, хотя;
   х. бы дождж прайшоў хоть бы (хотя бы) дождь прошёл;
   х. бы і так хоть (хотя) бы и так;
   х. калі в любое время; всегда; когда угодно;
   х. куды в знач. сказ. хоть куда;
   х. бы што а) хоть бы что; б) в знач. сказ. нипочём;
   х. шаром пакаці хоть шаром покати;
   х. заваліся хоть завались;
   х. памры хоть умри;
   х. ваўкоў ганяй собачий холод;
   х. воўкам вый хоть волком вой;
   х. кол на галаве чашы хоть кол на голове теши;
   х. гвалт крычы хоть караул кричи;
   (цёмна) х. вока (вочы) выкалі (темно) хоть глаза выколи;
   х. іголкі збірай хоть иголки собирай;
   х. касою касі хоть косой коси;
   х. гаць гаці хоть пруд пруди;
   х. у дамавіну кладзі хоть в гроб клади;
   х. бачыць вока, ды дастаць далёка погов. хоть видит око, да зуб неймёт // Беларуска-расейскі (Крапіва)
  4. афтальмаскапія // Тлумачальны (вялікі)
   афтальмаскапія, -і, ж. Метад даследавання ўнутраных абалонак вока. [Ад грэч. ophtalmоs — вока і skopéō — гляджу, назіраю.]
  5. Русалкі // Міфы Бацькаўшчыны
   развіцця дзявоцтва, і толькі вопытнае вока ўлоўлівае між імі розніцу ўзростаў пры жыцці, хрышчоных асоб. Апошняе выдае ледзь бачнае адценне крыжа між грудзей,
  6. глядзець несов., в разн. знач. смотреть, глядеть;
   г. на неба смотреть (глядеть) на небо;
   г. п'есу смотреть пьесу;
   ~дзі, не паваліся смотри (гляди), не упади;
   ~дзі ў мяне смотри у меня;
   воўкам г. волком смотреть;
   г. на рэчы проста смотреть на вещи просто;
   сорам на свет г. стыдно в глаза людям смотреть;
   г. смерці ў вочы смотреть смерти в глаза;
   на свет г. не хочацца на свет не глядел бы;
   г. праз пальцы смотреть сквозь пальцы;
   г. няма на што смотреть не на что;
   г. у вочы каму-небудзь смотреть в глаза кому-л.;
   г. у зубы (каму) смотреть в зубы (кому);
   г. у рот (каму) смотреть в рот (кому);
   г. у магілу смотреть в могилу;
   г. коса (на каго, што) смотреть косо (на кого, что);
   гледзячы па абставінах смотря по обстоятельствам;
   на ноч гледзячы на ночь глядя;
   г. у корань смотреть в корень;
   г. прама ў вочы смотреть прямо в глаза;
   г. у кусты смотреть в кусты;
   як у ваду глядзеў как в воду глядел (смотрел);
   г. чужымі вачамі смотреть чужими глазами;
   вочы б мае не глядзелі глаза бы мои не смотрели (не видели);
   г. адным вокам смотреть одним глазом;
   расці на лес гледзячы расти на лес глядя;
   г. краем вока смотреть краем глаза;
   г. пільным вокам смотреть (глядеть) во все глазаоба глаза);
   г. з надзеяй смотреть с надеждой;
   куды вочы глядзяць куда глаза глядят;
   г. праўдзе ў вочы смотреть правде в глаза;
   г. праз ружовыя акуляры смотреть сквозь розовые очки;
   г. (на каго) зверху ўніз смотреть (на кого) сверху вниз;
   г. вялікімі вачамі смотреть большими глазами;
   г. са сваёй званіцы смотреть со своей колокольни;
   не г. ні бока, ні вока погов. почём зря;
   як воўка ні кармі, а ён усё ў лес глядзіць посл. как волка ни корми, он всё в лес смотрит // Беларуска-расейскі (Крапіва)
  7. вырваць
   красен-чырван як са сракі вырван. Гл. срака.
   як з вока вырвана. Гл. вока.
   жраць як з галоднага краю вырваўсё. Гл. край.
   трудно як у воўка з зубоў (горла) вырваць. Гл. воўк. // Беларускія народныя параўнанні
  8. бок м.
   1. (род. боку) м., в разн. знач. сторона ж.;
   дадатны б. справы положительная сторона дела;
   дзядзька з боку маці дядя со стороны матери;
   з боку лепш відаць со стороны виднее;
   пайсці ў розныя бакі пойти в разные стороны;
   перамога на нашым баку победа на нашей стороне;
   вонкавы бок матэрыі лицевая сторона материи;
   паўднёвы б. лесу южная сторона леса;
   спрэчкі бакоў у судзе прения сторон в суде;
   2. (род. бока) (туловища) бок;
   б. баліць бок болит;
   3. (род. бока) (крыши) скат;
   левы б. изнанка;
   дагаворныя бакі договаривающиеся стороны;
   пры боку (о запряжке лошадей) в пристяжку;
   пад бокам под боком (рядом);
   на баку на стороне;
   узяцца ў бокі подбочениться;
   усё на б. всё в сторону;
   з аднаго боку с одной стороны;
   бокі рваць кататься со смеху;
   хватацца за бакіокі) хвататься за животы (животики);
   б. у б. бок о бок;
   застацца ў баку остаться в стороне;
   праз б. вылезці боком выйти, отозваться, отрыгнуться;
   з боку (каго, чаго) со стороны (кого, чего);
   узяць за бакі взять за бока;
   быць (стаяць) у баку быть (стоять) в стороне, быть не у дел;
   падысці не з таго боку подойти не с той стороны;
   схіляць на свой б. склонять на свою сторону;
   не глядзець ні бока, ні вока почём зря;
   на ўсе чатыры бакі на все четыре стороны;
   адлежваць бакі отлеживать бока;
   ценявы б. теневая сторона;
   адваротны б. медаля оборотная сторона медали;
   ляжаць на баку лежать на боку;
   стаць на б. (каго, чый) стать на сторону (кого, чью), принять сторону (кого, чью);
   брацца ў бокі подбочениваться;
   ні да бока ні да вока ни к селу ни к городу;
   не дагледзіш вокам - заплаціш бокам посл. не доглядишь оком - заплатишь боком // Беларуска-расейскі (Крапіва)
  9. глазвока; беречь пуще глаза берагчы як зрэнку вока // Расейска-беларускі (Булыка)
  10. глазвока
   глаз редуцированныйвока рэдукаванае // Расейска-беларускі кароткі фізыялягічны
  11. Лясун // Міфы Бацькаўшчыны
   доўгую - клінам - бараду, адно вока і адну нагу пятою наперад. Калі ж ён ператвараецца ў звычайнага чалавека, то... пазнаць яго можна толькі па тым, што
  12. акамадацыя // Тлумачальны (вялікі)
   мовы. Акамадацыя гукаў (у мове). ○ Акамадацыя вока — здольнасць вока прыстасоўвацца да разгляду прадметаў на розных адлегласцях. [Лац. accomodatio.]
  13. дастаць
   як вока дастане (згледзіць, кіне, схопіць). Гл. вока.
   як з воўчага горла дастаны. Гл. горла.
   зачырванецца як у морду дастаў. Гл. морда.
   наесціся як пальцам дастаць. Гл. палец.
   як (хоць) рукой дастаць. Гл. рука.
   як кату сала: ніяк з кубла не дастаць. Гл. кот. // Беларускія народныя параўнанні
  14. бачыць несов.
   1. в разн. знач. видеть;
   вочы не бачаць глаза не видят;
   бачу, што ён кажа праўду вижу, что он говорит правду;
   ты прывык мяне б. маленькай ты привык видеть меня маленькой;
   гаспадара хачу б. хозяина хочу видеть;
   так бачу, нібы гэта было зусім нядаўна так вижу, словно это было совсем недавно;
   шмат чаго б. у жыцці многое видеть в жизни;
   б. у ім сябра видеть в нём друга;
   2. в форме 2 лица ед. и мн. числа в знач. вводн. сл. видишь (видите);
   тут, бачыце, многа чарніц здесь, видите, много черники;
   3. (расценивать) усматривать;
   тут няма падставы б. парушэнне закону тут нет основания усматривать нарушение закона;
   б. на два аршыны пад зямлёю видеть на два аршина под землёй;
   па вачах б. по глазам видеть;
   свету белага (божага) не б. света белого (божьего) не видеть;
   не б. як сваіх вушэй не видать как своих ушей;
   свет не бачыў свет не видел (не видывал);
   толькі яго і бачылі только его и видели; и был таков; поминай как звали;
   у вочы не б. в глаза не видеть;
   бачыш ты ишь ты, смотри ты;
   бачыў, кум, сонца! видал, кум, солнце!;
   чаго б хацеў слеп, каб бачыў свет? погов. чего бы хотел слеп, если б видел свет?; тогда бы и горя мало;
   вочы б не бачылі глаза б не видели;
   б. навылёт видеть насквозь;
   далей свайго носа не б. дальше своего носа не видеть;
   на свае (уласныя) вочы б. своими (собственными) глазами видеть;
   за дрэвамі не б. лесу посл. за деревьями не видеть леса;
   рыбак рыбака б. здаляка посл. рыбак рыбака видит издалека;
   б. вока, дзе пячэцца кока! посл. чует нос, где жареным пахнет;
   (хоць) б. вока, ды дастаць далёка посл. (хоть) видит око, да зуб неймёт // Беларуска-расейскі (Крапіва)
  15. бачыць // Тлумачальны (вялікі)
   інш. Вочы б мае не бачылі гл. вока. Дай бог чутае бачыць гл. бог. Далей свайго носа не бачыць — не бачыць таго, што робіцца навокал. Дзе ты бачыў, дзе
  16. выдраць
   падобны як з вока выдраны. Гл. вока.
   злітавацца як рак над жабаю [узяў ды й очы выдраў]. Гл. рак. // Беларускія народныя параўнанні
  17. ХМАРА // Эпітэты
   (Я.Колас). Дарма ў неба глядзіць вока — Хмар густых ім не прабіць (Я.Колас). Прыжмурыўшы вока, Міколка ўглядаецца ў далёкую грушу, і лёгкая хмурынка прабягае
  18. СЛЁЗЫ // Эпітэты
   Насця, сціраючы назойлівую слязу з вока, чытала ліст... (М.Лынькоў). Агейчык сядзеў на калёсах... а па пальцах паўзлі дзве слязіны — нечаканыя, чужыя (В.Карамазаў).
  19. Помста // Чалавек і грамадства
   пакарання, роўная прычыненай шкодзе: «вока за вока, зуб за зуб». Пазней яе замянілі штрафам і іншымі формамі спагнання. З узнікненнем дзяржавы і права
  20. Вопыт // Чалавек і грамадства
   мыслення і прагрэсу тэхнікі. Калі вока арла па сваіх прыродных уласцівасцях і набытым вопыце бачыць значна вастрэй чалавечага, то разумнае вока чалавека

  Старонкі: 1  2  3  4  5  
   
  Галоўная старонка   Галоўная старонка
  Даслаць ліст адміністратару Заўважылі недакладнасьць?
  Паведаміце нам!
      (с) Электронная Энцыкляпэдыя, 2003-2019