На запыт знайшоўся 361 артыкул

 1. 161
  musculus iliococcygeus — подвздошнокопчиковая мышца — клубавічнахвастковая цягліца —
 2. 162
  musculus iliocostalis — подвздошнореберная мышца — клубавічнарабровая цягліца —
 3. 163
  musculus iliocostaliscervicis — подвздошнореберная мышца шеи — клубавічнарабровая цягліца шыі —
 4. 164
  musculus iliocostalis dorsi — подвздошнореберная мышца спины — клубавічнарабровая цягліца сьпіны —
 5. 165
  musculus iliocostalis lumborum — подвздошнореберная мышца поясницы — клубавічнарабровая цягліца паясьніцы —
 6. 166
  musculus iliopsoas — подвздошная поясничная мышца — клубавічнапаясьнічная цягліца —
 7. 167
  musculus infraspinatus — подостная мышца — падвосьцевая цягліца —
 8. 168
  musculus interfoveolaris (Вraunе) — мышца между ямками (Брауне) — між’ямкавая цягліца (Браўнэ) —
 9. 169
  musculus interossei dor sales — тыльные межкостные мышцы — тыльныя міжкосныя цягліцы —
 10. 170
  musculus ischiocavernosus — седалищнопещеристая мышца — сядальнапячорыстая цягліца —
 11. 171
  musculus latissimus dorsi — широкая мышца спины — найшырэйшая цягліца сьпіны —
 12. 172
  musculus levator glandulae thyreoideae — мышца, поднимающая щитовидную железу — цягліца паднімальніца шчытаватае залозы —
 13. 173
  musculus levator аnі — мышца поднимающая задний проход — цягліца падымальніца выходніцы —
 14. 174
  musculus levator scapulae — мышца, поднимающая лопатку — цягліца паднімальніца лапаткі —
 15. 175
  musculus levator veli раlаtini — мышца, поднимающие мягкое небо — цягліца-паднімальніца паднябеннае заслонкі —
 16. 176
  musculus longissimus — длинная мышца — найдаўжэйшая цягліца —
 17. 177
  musculus longissimus capitis — длинная мышца головы — найдаўжэйшая цягліца галавы
 18. 178
  musculus longissimus cervicis — длинная мышца шеи — найдаўжэйшая цягліца шыі —
 19. 179
  musculus longissimus dorsi — длинная мышца спины — найдаўжэйшая цягліца сьпіны —
 20. 180
  musculus longitudinalis inferior — нижняя продольная мышца — ніжняя прадоўжная цягліца —

Паведаміць пра недакладнасьць