На запыт знайшлося 84 артыкулы

 1. 21
  умарозіць зак., што умарожу, умарозіш, умарозіць, умарозім, умарозіце, умарозяць; умарозь, умарозьце; умарозіў, умарозіла, умарозілі; умарожаны; умарозіўшы
 2. 22
  умарыць зак., каго умару, уморыш, уморыць, уморым, уморыце, умораць; умары, умарыце; умарыў, умарыла, умарылі; умораны; умарыўшы
 3. 23
  умасціцца зак. умашчуся, умосцішся, умосціцца, умосцімся, умосціцеся, умосцяцца; умасціся, умасціцеся; умасціўся, умасцілася, умасціліся; умасціўшыся
 4. 24
  умасціць зак., каго-што умашчу, умосціш, умосціць, умосцім, умосціце, умосцяць; умасці, умасціце; умасціў, умасціла, умасцілі; умошчаны; умасціўшы
 5. 25
  уматацца зак. уматаюся, уматаешся, уматаецца, уматаемся, уматаецеся, уматаюцца; уматайся, уматайцеся; уматаўся, уматалася, уматаліся; уматаўшыся
 6. 26
  уматаць зак., каго-што уматаю, уматаеш, уматае, уматаем, уматаеце, уматаюць; уматай, уматайце; уматаў, уматала, уматалі; уматаны; уматаўшы
 7. 27
  умаўляцца незак. умаўляюся, умаўляешся, умаўляецца, умаўляемся, умаўляецеся, умаўляюцца; умаўляйся, умаўляйцеся; умаўляўся, умаўлялася, умаўляліся; умаўляючыся
 8. 28
  умаўчаць зак., аб чым умаўчу, умаўчыш, умаўчыць, умаўчым, умаўчыце, умаўчаць; умаўчы, умаўчыце; умаўчаў, умаўчала, умаўчалі; умаўчаўшы
 9. 29
  умахаць зак. умахаю, умахаеш, умахае, умахаем, умахаеце, умахаюць; умахай, умахайце; умахаў, умахала, умахалі; умахаўшы
 10. 30
  умацавацца зак. умацуюся, умацуешся, умацуецца, умацуемся, умацуецеся, умацуюцца; умацуйся, умацуйцеся; умацаваўся, умацавалася, умацаваліся; умацаваўшыся
 11. 31
  умацаваць зак., што умацую, умацуеш, умацуе, умацуем, умацуеце, умацуюць; умацуй, умацуйце; умацаваў, умацавала, умацавалі; умацаваны і умацованы; умацаваўшы
 12. 32
  умацоўвацца незак. умацоўваюся, умацоўваешся, умацоўваецца, умацоўваемся, умацоўваецеся, умацоўваюцца; умацоўвайся, умацоўвайцеся; умацоўваўся, умацоўвалася, умацоўваліся; умацоўваючыся
 13. 33
  умацоўваць незак., што умацоўваю, умацоўваеш, умацоўвае, умацоўваем, умацоўваеце, умацоўваюць; умацоўвай, умацоўвайце; умацоўваў, умацоўвала, умацоўвалі; умацоўваючы
 14. 34
  умерзнуць зак. умерзну, умерзнеш, умерзне, умерзнем, умерзнеце, умерзнуць; умерзні, умерзніце; умёрз, умерзла, умерзлі; умёрзшы
 15. 35
  умесці зак., што умяту, умяцеш, умяце, умяцём, умецяце, умятуць; умяці, умяціце; умёў, умяла, умяло, умялі; умецены; умёўшы
 16. 36
  умець незак. умею, умееш, умее, умеем, умееце, умеюць; умей, умейце; умеў, умела, умелі; умеючы
 17. 37
  умешвацца незак. (вымешвацца) умешваецца, умешваюцца; умешваўся, умешвалася, умешваліся; (пра справы) умешваюся, умешваешся, умешваецца, умешваемся, умешваецеся, умешваюцца; умешвайся, умешвайцеся; умешваўся, умешвалася, умешваліся; умешваючыся
 18. 38
  умешваць незак., каго-што, чаго умешваю, умешваеш, умешвае, умешваем, умешваеце, умешваюць; умешвай, умешвайце; умешваў, умешвала, умешвалі; умешваючы
 19. 39
  уміласцівіцца зак. уміласціўлюся, уміласцівішся, уміласцівіцца, уміласцівімся, уміласцівіцеся, уміласцівяцца; уміласцівіся, уміласцівіцеся; уміласцівіўся, уміласцівілася, уміласцівіліся; уміласцівіўшыся
 20. 40
  уміласцівіць зак., каго-што уміласціўлю, уміласцівіш, уміласцівіць, уміласцівім, уміласцівіце, уміласцівяць; уміласціві, уміласцівіце; уміласцівіў, уміласцівіла, уміласцівілі; уміласціўлены; уміласцівіўшы

Паведаміць пра недакладнасьць