На запыт знайшоўся 221 артыкул

 1. 201
  графика — графіка, -кі
  графика когнитивная — графіка кагнітыўная
 2. 202
  графит — графіт, -ту
 3. 203
  графитизация — графітызацыя, -цыі
 4. 204
  графитовый — графітавы
 5. 205
  графический — графічны
 6. 206
  графовый — графавы
 7. 207
  графопостроитель — графапабудоўнік, -ка
 8. 208
  гребнечесальный — грэбенечасальны
 9. 209
  грей (Гр) — грэй (Гр), грэя
 10. 210
  грубый — грубы
 11. 211
  груз — груз, грузу
 12. 212
  грузоподъёмность — грузападымальнасць, -ці
  грузоподъёмность большая — грузападымальнасць вялікая
  грузоподъёмность особо большая — грузападымальнасць асабліва вялікая
 13. 213
  группа — група, -пы
  группа абстрактная — група абстрактная
  группа абстрактная конечной ширины — група абстрактная канечнай шырыні
  группа алгебраическая — група алгебраічная
  группа арифметическая — група арыфметычная
  группа бесконечно простая — група бесканечна простая
  группа Брауэра — група Браўэра
  группа Галуа — група Галуа
  группа двойных солей — група двайных солей
  группа деформированная — група дэфармаваная
  группа дизельных двигателей цилиндро-поршневая — група дызельных рухавікоў цыліндра-поршневая
  группа динамической симметрии — група дынамічнай сіметрыі
  группа квантовая — група квантавая
  группа когомологий — група кагамалогій
  группа коммутативная — група камутатыўная
  группа компактная — група кампактная
  группа конечная — група канечная
  группа кристаллов — група крышталёў
  группа кристаллографическая — група крышталеграфічная
  группа критическая — група крытычная
  группа линейная — група лінейная
  группа локальная — група лакальная
  группа локально-компактная — група лакальна-кампактная
  группа локально-конечная — група лакальна-канечная
  группа Лоренца — група Лорэнца
  группа металлов — група металаў
  группа накрывающая — група накрываючая [накрывальная]
  группа накрывающая знакопеременная — група накрываючая [накрывальная] знакапераменная
  группа обособленная — група адасобленая
  группа односвязная — група адназвязная
  группа ортогональная — група артаганальная
  группа полупростая — група паўпростая
  группа поршневая — група поршневая
  группа произвольная — група адвольная
  группа проконечная — група праканечная
  группа про-p-разрешённая — група пра-pырашаная
  группа про-разрешимая — група пра-вырашальная
  группа простая — група простая
  группа пространственная — група прасторавая
  группа разрешимая — група вырашальная
  группа с двойственностью Пуанкаре — група з дваістасцю Пуанкарэ
  группа свободная — група свабодная
  группа симметричная — група сіметрычная
  группа специальная — група спецыяльная
  группа стабильная — група стабільная
  группа точек — група пунктаў
  группа точечная — група пунктавая
  группа фундаментальная — група фундаментальная
  группа функциональная сульфоновая — група функцыянальная сульфонавая
  группа четырёхпараметрическая — група чатырохпараметрычная
  группа Шевалле простая — група Шэвале простая
  группа шмидтовская критическая — група шмідтаўская крытычная
 14. 214
  групповой — групавы
 15. 215
  группы — групы, груп
  группы классические — групы класічныя
 16. 216
  грязь ж. — бруд, бруду м.
  грязь радиоактивная — бруд радыеактыўны
 17. 217
  гудрон — гудрон, -ну
 18. 218
  гудроны — гудроны, -наў
  гудроны растительных масел — гудроны алеяў
  гудроны технического жира — гудроны тэхнічнага тлушчу
 19. 219
  гуминовый — гумінавы
 20. 220
  гусеница (транспортная) — гусеніца, -цы

Паведаміць пра недакладнасьць