На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 201
  ancient ['eɪnʃənt] a старадаўні, старажытны; антычны
 2. 202
  and [ænd] cj i; ды
 3. 203
  anew [ə'nju:] adv (i)зноў, нанова
 4. 204
  angel ['eɪndʒəl] n анёл
 5. 205
  anger ['æŋgə] n гнеў, злосць
 6. 206
  angle ['æŋgl] n мат. вугал
  from another angle з другога боку
 7. 207
  Anglo-Saxon [ˌæŋglou'sæksən] a англасаксонскі
 8. 208
  Angolan [æŋ'goulən]
  I a ангольскі
  II n анголец; анголка
 9. 209
  angry ['æŋgrɪ] a раззлаваны, сярдзіты, злосны
  make smb angry раззлаваць каго-н.
 10. 210
  animal ['ænɪml] n жывёла, жывёліна
  domestic animals свойскія жывёлы
 11. 211
  animate ['ænɪmət] a жывы; адушаўлёны
 12. 212
  ankle ['æŋkl] n шчыкалатка
 13. 213
  annex [ə'neks] v далучаць, анексаваць
 14. 214
  anniversary [ˌænɪ'və:sərɪ] n гадавіна, угодкі
 15. 215
  announce [ə'nauns] v аб'яўляць, абвяшчаць, паведамляць
 16. 216
  announcement [ə'naunsmənt] n аб'яўленне, абвяшчэнне, паведамленне
 17. 217
  announcer [ə'naunsə] n дыктар
 18. 218
  annoy [ə'nɔɪ] v назаляць, даймаць, раздражняць
 19. 219
  annual ['ænjuəl] a штогадовы, гадавы
 20. 220
  another [ə'nʌðə] pron
  1. другі
  one after another адзін за адным
  one another адзін аднаго
  2. другі, іншы
  in another room у другім пакоі
  3. яшчэ адзін
  please give me another cup of coffee калі ласка, дайце мне яшчэ (адзін) кубачак кавы

Паведаміць пра недакладнасьць