На запыт знайшлося 399 артыкулаў

 1. 221
  answer ['ɑ:nsə]
  I n адказ
  II v адказваць
  answer a question адказваць на пытанне
 2. 222
  ant [ænt] n мурашка
 3. 223
  anthem ['ænθəm] n гімн
  national anthem дзяржаўны гімн
 4. 224
  anthology [æn'θɔlədʒɪ] n анталогія
 5. 225
  anticipate [æn'tɪsɪpeɪt] v чакаць, прадчуваць, прадбачыць
 6. 226
  anticipation [ænˌtɪsɪ'peɪʃn] n чаканне, прадчуванне
 7. 227
  antique [æn'ti:k]
  I n антыкварная рэч
  II a старажытны; антыкварны
 8. 228
  anxiety [æŋ'zaɪətɪ] n неспакой, трывога, хваляванне
 9. 229
  anxious ['æŋkʃəs] a заклапочаны, занепакоены, устрывожаны
 10. 230
  any ['enɪ] pron
  1. хто-небудзь, што-небудзь; які-небудзь, нейкі, хоць які; колькі-небудзь (у пыт. ск.)
  2. ніхто, нішто; ніякі (у адм. ск.)
  3. усякі, любы, кожны (у сцвярдж. ск.)
 11. 231
  anybody ['enɪbɔdɪ] pron
  1. хто-небудзь (у пыт. ск.)
  2. ніхто (у адм. ск.)
  3. любы, усякі (у сцвярдж. ск.)
 12. 232
  anyhow ['enɪhau] adv
  1. як-небудзь
  2. усё-такі, усё ж (такі)
 13. 233
  anyone ['enɪwʌn] pron = anybody
 14. 234
  anything ['enɪθɪŋ] pron
  1. што-небудзь (у пыт. ск.)
  2. нічога (у адм. ск.).
  3. усё; усё, што хочаш (хочаце) (у сцвярдж. ск.)
 15. 235
  anyway ['enɪweɪ] adv = anyhow
 16. 236
  anywhere ['enɪwɛə] adv
  1. дзе-небудзь, недзе, дзесьці; куды-небудзь (у пыт. ск.)
  2. нідзе; нікуды (у адм. ск.)
  3. усюды, скрозь; дзе хочаш (хочаце); куды хочаш (хочаце) (у сцвярдж. ск.)
 17. 237
  apart [ə'pɑ:t] adv
  1. убаку, убок
  2. паасобку
  they live apart яны жывуць паасобку
  apart from акрамя таго, што
  but quite apart from that, there are other considerations але, акрамя таго, ёсць і другія меркаванні
 18. 238
  apartheid [ə'pɑ:theɪt] n апартэід
 19. 239
  apartment [ə'pɑ:tmənt] n кватэра; пакой
 20. 240
  ape [eɪp] n малпа

Паведаміць пра недакладнасьць