На запыт знайшлося 22 артыкулы

 1. 1
  at [æt] prep
  1. каля, ля
  at the door каля (ля) дзвярэй
  2. за
  at table за сталом
  3. у, на
  at five o'clock а пятай гадзіне
  at night уначы, ноччу
  at dawn на світанні, на зол(а)ку
  at all наогул
  at first спачатку, перш
 2. 2
  ate [et] pasteat
 3. 3
  athlete ['æθli:t] n спартсмен; атлет
 4. 4
  athletic [æθ'letɪk] а спартыўны
  athletic competition спартыўныя спаборніцтвы
 5. 5
  atmosphere ['ætməˌsfɪə] n атмасфера
 6. 6
  atom ['ætəm] n атам
 7. 7
  atrocious [ə'trouʃəs] a жорсткі, зверскі, жудасны
 8. 8
  atrocity [ə'trɔsətɪ] n жорсткасць, зверства
 9. 9
  attach [ə'tætʃ] v прымацоўваць, прыклейваць, прывязваць
  attach much importance to smth надаваць чаму-н. вялікае значэнне
 10. 10
  attache [ə'tæʃeɪ] n аташэ
 11. 11
  attachment [ə'tætʃmənt] n прыхільнасць
 12. 12
  attack [ə'tæk]
  I n атака, наступленне, наступ, напад
  II v атакаваць, наступаць, нападаць
 13. 13
  attempt [ə'tempt]
  I n спроба
  make an attempt спрабаваць
  II v спрабаваць, прабаваць
 14. 14
  attend [ə'tend] v
  1. аказваць увагу; быць уважлівым
  2. наведваць; прысутнічаць (на лекцыях, сходах і да т.п.);
  3. (on, upon) абслугоўваць
 15. 15
  attention [ə'tenʃn] n увага; уважлівасць
  pay attention to звяртаць увагу на
 16. 16
  attentive [ə'tentɪv] a
  1. уважны, уважлівы
  2. клапатлівы
  3. ветлівы, далікатны
 17. 17
  attic ['ætɪk] n гара, гарышча; мансарда
 18. 18
  attitude ['ætɪtju:d] n стаўленне, адносіны, паізцыя
 19. 19
  attorney [ə'tə:nɪ] n юр. павераны; адвакат
 20. 20
  attract [ə'trækt] v прыцягваць; вабіць, прывабліваць
  attract attention прыцягваць увагу

Паведаміць пра недакладнасьць