На запыт знайшлося 256 артыкулаў

 1. 41
  wasn't ['wɔznt] = was not
 2. 42
  wasp [wɔsp] n аса
 3. 43
  waste [weɪst]
  I n
  1. марнаванне, марнатраўства
  it's a waste of time (money) гэта марная трата часу (грошай)
  2. адкіды
  II v траціць, марнаваць
 4. 44
  wastepaper [ˌweɪst'peɪpə] n непатрэбная папера, макулатура
  wastepaper basket кош для смецця
 5. 45
  watchful ['wɔtʃful] a уважлівы, пільны
 6. 46
  watch I [wɔtʃ] n гадзіннік
 7. 47
  watch II [wɔtʃ] v
  1. сачыць, назіраць
  watch television глядзець тэлевізар
  2. пільнаваць, сцерагчы
 8. 48
  watchmaker ['wɔtʃˌmeɪkə] n гадзіншчык, майстар гадзіннікаў
 9. 49
  watchman ['wɔtʃmən] n (pl watchmen) вартаўнік
 10. 50
  water ['wɔ:tə]
  I n вада
  fresh (boiled, drinking) water прэсная (гатаваная, пітная) вада
  by water па вадзе
  still waters run deep ціхая вада берагі рве
  II v паліваць
 11. 51
  water-color ['wɔ:təˌkʌlə] n акварэль
 12. 52
  waterfall ['wɔ:təfɔ:l] n вадаспад
 13. 53
  water melon ['wɔ:təˌmelən] n кавун
 14. 54
  waterproof ['wɔ:təpru:f] a непрамакальны
 15. 55
  wave [weɪv]
  I n
  1. хваля
  2. завіўка
  3. узмах (рукой)
  II v
  1. махаць
  2. калыхацца, развявацца
  3. завіваць, завівацца
 16. 56
  wax [wæks] n воск
 17. 57
  way [weɪ] n
  1. дарога, шлях
  are you going my way? нам па дарозе?
  long way off далёка
  2. манера, спосаб
  in what way? якім чынам?
  in such a way такім чынам
  way of life лад жыцця
  way out выйсце (са становішча)
  by the way між іншым
  be in smb's way замінаць, перашкаджаць
  go out of one's way прыкласці ўсе намаганні
 18. 58
  way-bill ['weɪbɪl] n спіс пасажыраў
 19. 59
  we [wi:] pron мы
 20. 60
  weak [wi:k] a слабы

Паведаміць пра недакладнасьць