На запыт знайшлося 256 артыкулаў

 1. 141
  whom [hu:m] pron каго, каму
 2. 142
  whose [hu:z] pron чый
 3. 143
  why [waɪ]
  I adv чаму
  II int дык жа
 4. 144
  wicked ['wɪkɪd] a ліхі, кепскі, благі
 5. 145
  wicket ['wɪkɪt] n брамка, веснічкі
 6. 146
  wide [waɪd] a шырокі
 7. 147
  widen ['waɪdn] v пашыраць, пашырацца
 8. 148
  widespread ['waɪdspred] a шырока распаўсюджаны
 9. 149
  widow ['wɪdou] n удава
 10. 150
  widower ['wɪdouə] n удавец
 11. 151
  width [wɪdθ] n шырыня
 12. 152
  wife [waɪf] n (pl wives) жонка
 13. 153
  wig [wɪg] n парык
 14. 154
  wild [waɪld] a дзікі
  wild flowers палявыя кветкі
 15. 155
  wilful ['wɪlful] a
  1. наўмысны
  2. наравісты, капрызны
 16. 156
  will I [wɪl] n
  1. воля, жаданне
  at will па жаданню
  2. завяшчанне
 17. 157
  will II [wɪl] v (would)
  1. дапаможны дзеясл. для ўтварэння буд. ч.
  he will come ён прыйдзе
  2. мадальны дзеясл.
  а) азначае просьбу
  will you open the window? калі ласка, адчыніце акно
  б) азначае жаданне
  do as you will рабіце, як хочаце
 18. 158
  willing ['wɪlɪŋ] a: be willing быць згодным, гатовым (зрабіць што-н.)
 19. 159
  willow ['wɪlou] n вярба
 20. 160
  win [wɪn] v (won) выйграваць, перамагаць

Паведаміць пра недакладнасьць