На запыт знайшлося 559 артыкулаў

 1. 221
  патыліца
  убачыць (угледзіць) як сваю патыліцу. Докш., Слон., Івац. Іран. Пра нешта, што нельга ўбачыць, нельга атрымаць, дачакацца абяцанага. Высл., 403; Санько, 191; ЗЗайкі.
 2. 222
  патэльня
  гладка як на патэльні. Ухв. Пра роўны, гладкі ўчастак зямлі. Янк., Пар., 39.
  круціцца (віцца, вярцецца) як уюн на [гарачай] патэльні (скаўрадзе, скаварадзе). Гл. уюн.
  лёгкі на ўспамін як з патэльні блін. Сен., Докш. Насмешл. Пра хуткае з'яўленне кагосьці, пра каго гаварылі. Высл., 341.
  падскокваць як кот на гарачай патэльні. Гл. кот.
  паўзці як мачанка 〈па патэльні〉. Гл. мачанка.
  пішчаць як піскун на патэльні. Гл. піскун.
  скверціся як сала на патэльні. Гл. сала.
  як вуж на патэльні. Гл. вуж.
 3. 223
  паўлін
  прыбрацца як паўлін. Насмешл. Пра надта страката, залішне модна апранутага чалавека. Янк., Пар., 132.
 4. 224
  паўцінне, гл. павуціна
 5. 225
  паўшоры
  ісці (пасаваць, падыходзіць, прыстаць, прыходзіцца) як карове (свінні) паўшоры. Гл. карова.
 6. 226
  пахаванне
  ісці як на пахаванне. Мін. Няўхв. Пра ціхую марудную хаду. ЛЦ, 71.
 7. 227
  пахаваць
  засмучаны баццэ каго пахаваў. Слуцк. Няўхв. Пра чалавека вельмі засмучанага. Сержпутоўскі 1998, 283.
  на сэрцу як бы пахаваў каго. Ваўк. п. Пра свой стан журботы, маркоты (чалавек). Federowski, 274.
  цяжка на сэрцы, баццэ сам сябе пахаваў. Гл. сам.
 8. 228
  пахаць
  так хочацца рабіць як сабацы пахаць. Гл. сабака.
 9. 229
  пахлапень
  як пахлапень. Мсцісл. Зняважл. Пра чалавека дужа простага, недалёкага, неадукаванага, як лапаць з вяровачным падплётам. Юрчанка, 194.
 10. 230
  пац
  мокры як пац. Гродз., Навагр. Жарт. Пра вельмі спацелага чалавека. Даніловіч, 241. ≺ Пац - пацук.
 11. 231
  пацалавацца
  як са смерцю пацалаваўся. Гл. смерць.
 12. 232
  пацалаваць
  як чорт пацалаваў. Гл. чорт.
 13. 233
  пацарапаць
  на сэрцы як кот пацарапаў. Гл. кот.
 14. 234
  пацерачка
  вочкі як пацерачкі. Памянш.-ласк. Слон. Ухв. Пра нечыя малыя, круглыя, бліскучыя вочкі. Высл., 294.
 15. 235
  пацеркі
  бульба як пацеркі. Маладз. Няўхв. Пра малую, дробную бульбу. Гілевіч, 104.
  маленькія як пацеркі. Валож. Пра нейкія дробныя прадметы. Высл., 345.
  падыходзіць як свінні пацеркі. Гл. свіння.
  слёзы як пацеркі. Ваўк. п. Пра буйныя слёзы каго-н. Federowski, 303.
 16. 236
  пацеры
  разбірацца як свіння ў пацерах. Гл. свіння.
  так (пэўна) як аман у пацерах. Гл. аман.
  знаць як амынь у пацеровы. Гл. аман.
  балбатаць як пацеры гаварыць. Няўхв. Пра надта складную балбатню кагосьці. Янк., Пар., 14.
  ведаць як пацеры што. Стаўб. Ухв. Пра добрае, дасканалае веданне, разуменне ў якой-н. справе. МК, 36-37.
  патрэбна як чорту пацеры. Гл. чорт.
  работа йдзе як у Рамана пацеры. Воран. Ухв. Пра чыюсьці спорную, складную работу. Даніловіч, 260.
  умець як пацеры. Ваўк. п. Пра чалавека, які напамяць ведае сваю справу. Federowski, 319.
  як з кабылаю пацеры мовіць. Гл. кабыла.
 17. 237
  пацерына
  свяціць як пацерына. Леп. Ухв. Відаць, пра штосьці бліскучае, дробнае. АВНЛ.
 18. 238
  пацеха
  здаўся на прыказкі як арэхі дзеля пацехі. Гл. арэх.
 19. 239
  пацук
  глядзець як пацук з мукі. Няўхв. Жарт. Пра чалавека з нейкім характэрным поглядам. Ляцкий, 7.
  мітусіцца як падсмалены пацук. Рэч., Чэрык., Мін. Насмешл. Пра чалавека вельмі мітуслівага, панікуючага, перапалоханага. ЛЦ, 72.
  мокры бы пацук. Гродз., Стол., Навагр. Жарт. Пра вельмі спацелага чалавека. Даніловіч, 241; ТС 4, 19.
  прытаіцца як пацук у пустым засеку. Мін. Насмешл. Пра кагосьці, што імкнецца схавацца, адседзецца, прычакаць свой час. ЛЦ, 58.
  спацець як пацук. Гродз. Жарт. Даніловіч, 241. Тое, што мокры як пацук.
  шкодны як пацук. Ваўк. п., Докш. Няўхв. Пра шкадлівага чалавека. Federowski, 299; АВНЛ.
 20. 240
  пацучок
  жырны як пацучок. Памянш. Мсцісл. Насмешл. Пра некага даволі сыценькага, ускормленага. Юрчанка 1998, 39.

Паведаміць пра недакладнасьць