На запыт знайшлося 559 артыкулаў

 1. 281
  перапалох
  свіснуць бы воўк з перапалоху. Гл. воўк.
 2. 282
  перапечка
  маладзіца як перапечка. Глуск. Ухв. Пра дагледжаную, поўную жанчыну. Янк., Дыял., III, 171.
  паварочвацца як перапечка. Чашн. Няўхв. Пра поўную, непаваротлівую жанчыну. КВДУ.
  як перапечка. Мсцісл. Ухв. Пра дагледжанага, тоўстага чалавека. Янк., Пар., 207; Юрчанка 1993, 125.
 3. 283
  перапёлка
  гнядзенькі як перапёлка. Слон. Ухв. Відаць, пра масць каня. Высл., 306.
 4. 284
  пераплыць
  Век пражыць - не мора пераплыць. Гл. мора.
  мокры як Сож пераплыўшы. Гл. Сож.
 5. 285
  перапоначка
  ручачкі як перапоначкі. Памянш. Мсцісл. Няўхв. Пра вельмі тонкія рукі. Юрчанка, 194.
 6. 286
  перапуд
  ляцець як з перапуду. Мін. Няўхв. Пра вельмі хуткую хаду кагосьці. ЛЦ, 72.
 7. 287
  перасаджваць
  Дзеўкі як вярба - іх усюды перасаджваюць. Гл. вярба.
 8. 288
  пераскочыць
  ноч як дзікай казе пераскочыць. Гл. каза.
  Смерць не ручаіна - не пераскочыш. Гл. ручай.
 9. 289
  перасольваць
  Жарт як соль: салі ды не перасольвай. Гл. соль.
 10. 290
  ператрухнуць
  Дзяўчына як салома: ператрухне - нікому не патрэбна. Гл. салома.
 11. 291
  пераходны
  Шчасце як трасца, пераходная свацця. Гл. трасца.
 12. 292
  перац
  высахнуць як перац. Няўхв. Пра чалавека схуднелага, ссохлага, старога. Янк., 400.
  горкі як перац. Няўхв. Пра нешта вельмі горкае. Янк., Пар., 43.
  надакучыць як горкі перац. Навагр., Дзятл., Маст. Няўхв. Пра чалавека, які моцна надакучыў, абрыдзеў. Даніловіч, 218.
  патрэбен як перац у каве. Касц. Іран. Пра нешта зусім непатрэбнае. ЛЦ, 118.
  кінуць словам як перцам. Няўхв. Пра чалавека, які сказаў штосьці вельмі балючае, горкае. Матэрыялы 1981, 119.
  даць як жыд перцу. Гл. жыд.
  знацца як свіння на перцу. Гл. свіння.
  Рынуць слаўцом як пярцом. Прык. Пра чалавека, які ўжыў вострае, пякучае (як перац) слова. Dybowski, 188.
 13. 293
  перашпілены
  як перашпіленый. Мсцісл. Пра чалавека з тонкай таліяй. Юрчанка, 194.
 14. 294
  перднуць, гл. пёрнуць
 15. 295
  пер'е
  такое сала як у зайца пер'е. Гл. заяц.
  толку з гэтай дзеўкі як з курыцы: піску многа, пер'я мала. Гл. курыца.
 16. 296
  перлы
  зубы як перлы. Ваўк. п. Ухв. Пра прыгожыя белыя зубы кагосьці. Federowski, 361.
 17. 297
  пернік
  румяны як пернік. Ухв. Пра румянага прыгожага чалавека. Санько, 180.
  смачна як каню пернік. Гл. конь.
  Хвароба не пернік: не пракаўнеш і не адкажашся. Глуск. Прык. Пра нялёгкасць пазбыцца хваробы. Янк., Дыял., І, 223.
 18. 298
  пернічак
  як пернічак румяненькі. Памянш. Ваўк. п. Ухв. Federowski, 267. Тое, што румяны як пернік.
 19. 299
  перст
  адзін як перст. Смал. п., Слуцк., Стаўб., Мёр., Слон., Рэч., Брэсц. Спачув. Пра самотнага адзінокага чалавека. Добр., 106; Сержпутоўскі 1999, 6; МК, 19-20; Нар. слов., 103; Высл., 281; Юрчанка 1972, 27; Никифоровский, 202; ЛЦ, 99.
 20. 300
  першы
  насіцца як курыца з першым яйцом. Гл. курыца.

Паведаміць пра недакладнасьць