На запыт знайшлося 559 артыкулаў

 1. 41
  падаць
  блізка як рукою падаць. Гл. рука.
 2. 42
  падбіты
  хадзіць як курыца падбітая. Гл. курыца.
 3. 43
  падворак/надворак
  чыста як у Дробата на надворку. Гл. Дробат.
  шныраць як сарока на падворку. Гл. сарока.
 4. 44
  падвязаны
  турлычыць як за язык пыдвязыный. Гл. язык.
 5. 45
  падгалы
  як харт падгалы. Гл. харт.
 6. 46
  падганяць
  як бягунка падганяе. Гл. бягунка.
 7. 47
  пад'есці
  даць як кату пад'есці. Гл. кот.
 8. 48
  паджаць
  як сабака хвост паджаўшы. Гл. сабака.
 9. 49
  падзіманы
  хлопец як падзіманы. Стаўб. Ухв. Пра прыгожага хлопца. З нар. сл., 79. ≺ Падзіманыя - неяк спецыяльна апрацаваныя, гл. «кубкі падзіманыя, пазлачаныя» (валачобныя песні).
 10. 50
  падзюбаны
  твар як падзюбаны. Астр. Няўхв. Пра твар чалавека, адзначаны слядкамі-ямкамі ад струпоў. СПЗБ 3, 308.
 11. 51
  падклетны
  глядзець як падклетная мыш. Гл. мыш.
 12. 52
  падкова
  блішчаць як падкова ў рысака (скакуна). Мсцісл. Ухв. Жарт. Пра нешта (некага?), што свеціцца, блішчыць, ззяе, мае добры выгляд. Юрчанка, 193.
  патрэбен як свінні падкова. Гл. свіння.
  глядзець як конь на падкову. Гл. конь.
 13. 53
  падкошаны
  паваліцца як падкошаны. Пра імгненнае падзенне некага. ФСБМ 2, 120.
 14. 54
  падла
  смярдзець як падла. Івац., Слон. Няўхв. Пра непрыемны рэзкі пах, смурод. Высл., 386; ЗЗайкі.
  сцюдзёная як падла. Віл. Няўхв. Пра курыцу, што страціла тэмпературу квактухі, не можа грэць яйкі. СПЗБ 5, 44.
  завыць бы ваўкі над падлам. Гл. воўк.
  лежаць бы падло. Слуцк. Няўхв. Абразл. Пра бяссільнага, нерухомага чалавека. Сержпутоўскі 1999, 158.
  стоять як крук над падлом. Гл. крук.
  мухі паселі на каго як на падлу. Няўхв. Ці пра свой стан здароўя, ці пра што іншае. Фед. Арх.
  пазлятацца як груганы на падлу. Гл. груган.
  прывыкнуць як сабака да падлы. Гл. сабака.
 15. 55
  падмазаць
  Уласць як мазь: як падмажаш, так і паедзіш. Гл. мазь.
 16. 56
  падмазка
  чорны як подмазка. Насмешл. Пра чалавека вельмі замурзанага, закапцелага ці смуглявага, загарэлага. Янк., Пар., 192.
 17. 57
  падмецены/падмяцёны
  хадзіць як падмецены. Слуцк., Маст., Івац. Ухв. Пра чалавека жвавага, увішнага, спрытнага ў руху. Сержпутоўскі 1999, 52; Янк., Дыял., I, 223; Даніловіч, 239; Гілевіч, 166; ЗЗайкі.
  пабегчы (панесціся) як падмяцёны. Слон., Маст. Пра вельмі хуткае, увішнае, спрытнае перамяшчэнне, бег. Высл., 358; Даніловіч, 239.
 18. 58
  падмець
  як на падмеці пайсці. Навагр. Ухв. Пра хуткае, жвавае перамяшчэнне. Даніловіч, 236.
 19. 59
  падмяніць
  як падмянілі каго. Пра чалавека, які раптам перамяніўся. ФСБМ 2, 121.
 20. 60
  падносак
  каса як падносак (падосак). Сміл. Няўхв. Пра зусім тупую, нібы ніколі не востраную прыладу. Шатэрнік, 189; Янк., Пар., 84.

Паведаміць пра недакладнасьць