На запыт знайшоўся 71 артыкул

 1. 1
  отблагодарить кого, што за кого, за что сов. аддзячыць каму, чаму за каго, за што 3 ас -ыць, аддзячыцца –чуся, -чышся [-сьс-], -чыцца ◊ Ученик отблагодарил учителя за совет Вучань аддзячыў настаўніку за параду; несов. аддзячваць 3 -ае, аддзячвацца –аюся, -аешся [-сьс-], -аецца
 2. 2
  отвёртка шрубоўка Р –оўкі ДМ –оўцы Рмн -овак
 3. 3
  отвлекать (внимание) несов. адцягваць (увагу) 3 ас –ае; рассяроджваць 3 ас –ае
 4. 4
  отвлекаться несов. адцягвацца; рассяроджвацца 1 ас –аюся 2 –аешся [-сьс-] 3 ас –аецца
 5. 5
  отвлечь (внимание) сов. адцягнуць (увагу) 1 ас –ну 3 ас –цягне; рассяродзіць 1 ас –джу 3 ас -дзіць
 6. 6
  отвлечься сов. адцягнуцца 1 ас –нуся 2 ас – цягнешся [-сьс-] 3 ас –цягнецца; рассяродзіцца 1 ас –джуся 2 ас -дзішся [-сьс-] 3 ас -дзіцца
 7. 7
  отвод: для отвода глаз на паказ
 8. 8
  отдавать честь несов. салютаваць
 9. 9
  отдать честь сов. адсалютаваць ...
 10. 10
  отделанный (о предмете, помещении) адштукаваны ◊ отделаный шёлком адштукаваны, пакрыты шоўкам
 11. 11
  отделать (предмет, помещение) сов. адштукаваць –кую, -куеш, -куе, -куем, –куеце, -куюць; (помещение – еще) адстроіць [-ойі-] -ою, -оіш, -оіць, -оім, -оіце, -ояць; (многократно) паадштукоўваць, адстройваць –аю, -аеш, -ае, -аем, –аеце, -аюць
 12. 12
  отделение ◊ багажное о. багажня РДМ –ні Рмн -няў
 13. 13
  отделение милиции разг. пастарунак РДМ -нку
 14. 14
  отделка (предмета, помещения) адштукаванне [-ньн-] Р –ння М –нні *НН. 2010. №24. 30 чэрвеня. С. 4в. Сл. 3**; (помещения – еще) адстрой Р -ою М -оі [ойі],; (покрытие поверхности) пакрыццё [-цьц-] Р –цця М –цці
 15. 15
  отделочник штукавальнік Р –ка ДМК -ку
 16. 16
  отделочный штукавальны, пакрыццёвы ◊ отделочный материал штукавальны, пакрыццёвы матэрыял
 17. 17
  отделываемый (о предмете, помещении) штукаваны; пакрываны
 18. 18
  отделывать (предмет, помещение) несов. штукаваць -кую, -куеш, -куе, -куем, -куеце, -куюць *БРС-3** ТАКЖЕ: заделывать, адштукоўваць –аю, -аеш, -ае, -аем, –аеце, -аюць; адстройваць 3 ас -ае
 19. 19
  отдыхающий адпачыннік [-ньн-], адпачывальнік Р –ка МК -ку
 20. 20
  отдышаться сов. здыхацца –хаюся, -хаешся, -хаецца, -хаемся, -хаецеся, -хаюцца № Не могу отдышаться! Не (магу) здыхацца!

Паведаміць пра недакладнасьць