На запыт знайшлося 179 артыкулаў

 1. 41
  ? безудержу і мох і балота [-х’ і...]
 2. 42
  безымянный палец персьцянец *БНТ**, пярсьцяк *СлЛаст**, пярсьцец *СлСтанк**
 3. 43
  бекас чэпік Р -ка М –ку *БРС-3**, бакас Р –са М -се
 4. 44
  белорусоненавистник беларусаед ... *В. Стома. “Маё мястэчка”**
 5. 45
  белорусоненавистница беларусаедка Р –дкі ДМ -дцы [-ццы?] Рмн -дак
 6. 46
  белорусоненавистнический беларусаедскі
 7. 47
  белорусоненавистничество беларусаедства ...
 8. 48
  белорусофоб беларусаед Р –да ДМ –ду К -дзе
 9. 49
  Белоруссия Беларусь РДМ -сі, поэт. Крывія РДМ –іі [-ійі], Крыўя РДМ –ўі [-ўйі]
 10. 50
  белорусский беларускі, паэт. крывіцкі, крыўскі
 11. 51
  белорусское (всё характерное для белорусов, Белоруссии) сущ. беларушчына Р -ны, паэт. крывіччына Р –ны
 12. 52
  белорусскость беларускасць [-сьц-] РДМ -ці
 13. 53
  бережливо ашчадна, ашчадліва, зборліва
 14. 54
  бережливость ашчаднасць, ашчадлівасць, зборлівасць [-сьц-] РДМ –сці Т –сцю *БРС-3**
 15. 55
  бережливый ашчадлівы, зборлівы *БРС-3**
 16. 56
  березовый бярозавы ◊ б. лес бярэзнік [-зьн-] РМ -ку, гай Р гаю М гаі [-айі] Рмн гаёў ◊ б. сок бярозавік РМ -ку
 17. 57
  беседовать несов. гутарыць 3 ас =, размаўляць 3 -яе, жупіць 1 ас -плю 3 ас –піць РБС-камп.
 18. 58
  бесить кого несов. каго ятрыць -ру, -рыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць, -ры! -рым(а)!, юшыць юшу, юшыш, юшыць, юшым, юшыце, юшаць, юш!, юшма!, раз’юшваць [-зь-] -аю, -аеш, -ае, -аем, -аеце, -аюць, -ай! -айма!, вар’яваць -р’юю, -р’юеш, -р’юе, -р’юем, -р’юеце, -р’ююць, -р’юй!, -р’юйма!
 19. 59
  беситься несов. 1. (неистовствовать) ятрыцца -ру, -рыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць, -ры! -рым(а)!, юшыцца юшуся, юшышся [-сьс-], юшыцца, юшымся, юшыцеся, юшацц, юшся!, юшмася!, раз’юшвацца [-зь-] -аюся, -аешся [-сьс-], -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца, -айся! -аймася!, вар’яваць -р’ююся, -р’юешся [-сьс-], -р’юецца, -р’юемся, -р’юецеся, -р’ююцца, -р’юйся!, -р’юймася! шалець -лею, -лееш, -лее, -леем, -лееце, -леюць, -лей!, -лейма!, ярыцца яруся, ярышся [-сьс-?], ярыцца, ярымся, ярыцеся, ярацца. 2. (шалить, безобразничать) дурэць, шалець
 20. 60
  беспокоиться несов. пераймацца -маюся, -маешся [-сьс-], -маецца, -маемся, -маецеся, -маюцца

Паведаміць пра недакладнасьць