На запыт знайшлося 22 артыкулы

 1. 1
  белька, ж. Балотца сярод лесу. [Шаблоўскі]
 2. 2
  беспрадонне, н., экспр. [Невымерная глыбіня]
  Ня лесьця, дзеці, у беспрадоньня, а то патопіцеся (СЦБ) - Пух. [Шаблоўскі]
 3. 3
  вярэцяга, ж. Балота прадаўгаватай формы сярод лесу.
  Паміж барамі е такія вярэцягі, мажэш заехаць па шыю, па пояс, па калено, балото вяліка, а вярэцяга - міз лясоў (СПЗБ) - Ганц. [Шаблоўскі]
 4. 4
  жыватока, ж. Грузкая нізіна, якая не перасыхае.
  Жывотока, дзе цягне вода і не перасыхае, там грузко. З одное долінкі да ў другу жывотока процекае. // Там жывотока е, ее не перэедзеш (ТС) - Стол., Жытк.
  Семантычна блізкія словы: жыла (разм.) 'багністае месца з падземнай крыніцай' (ТСБМ). [Шаблоўскі]
 5. 5
  жымерва, ж. Багна, багністае месца.
  Жымерва, вулезці не можно (ТС) - Жытк. [Шаблоўскі]
 6. 6
  кацёл, м. Невялікая непраточная азярына, яма з вадой на лузе, акно на балоце. (ТС) - Стол., Жытк.
  Семантычна блізкія словы: балаціна (разм.) 'невялікае балота, лагчына; балоцістае месца' (ТСБМ). [Шаблоўскі]
 7. 7
  котлішча, н. Адкрытае бяздонне на балоце (ТС) - Стол., Жытк. [Шаблоўскі]
 8. 8
  крактавінне, н. [Топкае месца на балоце, замуражэлае зверху.]
  У крактавінні такая травазялёная, што ня ўгледзіш бяды, як ускочыш у прорву (Сл. Гродз.) - Дзятл. [Шаблоўскі]
 9. 9
  крэкаць, ж. Глыбокае топкае месца ў балоце.
  Крэкаць чорная, не высыхае летам, замярзае зімою. Як у крэкаць улезе конь, то не вылезе. Кінуліся ў тую крэкаць - там чатыры коні засело. У крэкаці вада, зямлі не відаць (СПЗБ) - Гарад. [Шаблоўскі]
 10. 10
  купёла, ж. Балота сярод поля (НЛ) - Гарад. [Шаблоўскі]
 11. 11
  лёхавіна, ж. Топкае балота.
  На лёхавіне каровы вязнуць (Сл. Гродз.) - Гродз. [Шаблоўскі]
 12. 12
  лужкавіна, ж. Нізіна ў лесе.
  Вон тою лужкавіною буў дубнік (ТС) - Жытк. [Шаблоўскі]
 13. 13
  луміна, ж. Балота без кустоў.
  Луміна завецца як балота без кустоў, чыстая балота і вада (СПЗБ) - Глыб. [Шаблоўскі]
 14. 14
  мерва, ж.; мярва, ж. [Гразкае месца]
  Мерва - болото, не усыхае, можно утопіцца. Грузко место - мерва. // Така мерва, што не можно перэйці, грузно так (НЛ) - Лельч., (ТС) - Стол. [Шаблоўскі]
 15. 15
  мервіць, незак. Рабіць гразь, засмечваць (ТС) - Жытк. [Шаблоўскі]
 16. 16
  ніква, ж. Топкае балота, дрыгва.
  Улез у топло, там ніква такая, шо не вулезеш // Такіе нікву булі, шо жэрдку садзі й садзі ў болото, а вона пошла й пошла (ТС) - Жытк. [Шаблоўскі]
 17. 17
  рышт, м. Месца, дзе цячэ невялікая рэчка.
  Цераз рышт не перайці: там топка (НС) - Бял. [Шаблоўскі]
 18. 18
  смуга, ж. Багністая пратока.
  Смуга - міжду болот, бежыт тудою вода, не перэйдэш, не перэедэш (НЛ) - Лельч. [Шаблоўскі]
 19. 19
  струга, ж.
  1. Грузкае балота.
  Струга - то яма ў балоце, заплытая торфом, вулезці нельга. У стругу загнаў карову (НС) - Старадар.
  2. Топкае месца, твань (НС) - Бял. [Шаблоўскі]
 20. 20
  сычаўка, ж. Забалочанае поле.
  На той сычаўцы нічога не расце (СПЗБ) - Барыс. [Шаблоўскі]

Паведаміць пра недакладнасьць