частота - частата, -ты
частота биений - частата біццяў
частота вращения - частата вярчэння
частота высокая (ВЧ) - частата высокая (ВЧ)
частота генерации - частата генерацыі
частота гиперзвуковая - частата гіпергукавая
частота звука - частата гуку
частота звуковая - частата гукавая
частота излучения - частата выпраменьвання
частота изменения потерь - частата змянення страт
частота изменяющаяся - частата змяняльная
частота источника питания - частата крыніцы сілкавання
частота квантовая - частата квантавая
частота классическая - частата класічная
частота колебаний - частата ваганняў
частота модуляции - частата мадуляцыі
частота нагружения - частата нагружэння
частота низкая (НЧ) - частата нізкая (НЧ)
частота нормальных колебаний - частата нармальных ваганняў
частота нулевая - частата нулявая
частота обращения - частата абарачэння
частота основная - частата асноўная
частота перехода - частата пераходу
частота появления - частата з'яўлення
частота пространственная - частата прасторавая
частота рабочая - частата рабочая
частота резонансная - частата рэзанансная
частота сверхвысокая (СВЧ) - частата звышвысокая (ЗВЧ)
частота смещения - частата зрушэння
частота собственная - частата ўласная
частота столкновений - частата сутыкненняў
частота удвоенная - частата падвоеная
частота ядерного квадрупольного резонанса - частата ядзернага квадрупольнага рэзанансу

Паведаміць пра недакладнасьць