являться (быть, служить чем-л.) - з'яўляцца
являться автономной системой - з'яўляцца аўтаномнай сістэмай
являться важным - з'яўляцца важным
являться дискретным - з'яўляцца дыскрэтным
являться источником радиационной опасности - з'яўляцца крыніцай радыяцыйнай небяспекі
являться исходными данными для расчёта - з'яўляцца зыходнымі данымі для разліку
являться многостадийным процессом - з'яўляцца шматстадыйным працэсам
являться наиболее опасным - з'яўляцца найбольш небяспечным
являться необходимым и достаточным условием - з'яўляцца неабходнай і дастатковай умовай
являться одним из основных факторов - з'яўляцца адным з асноўных фактараў
являться основной причиной - з'яўляцца асноўнай прычынай
являться перспективным - з'яўляцца перспектыўным
являться превалирующей формой реакции - з'яўляцца прэваліруючай формай рэакцыі
являться развитием метода - з'яўляцца развіццём метаду
являться регулярным во всех случаях - з'яўляцца рэгулярным ва ўсіх выпадках
являться существенно новым результатом - з'яўляцца істотна новым вынікам
являться существенным элементом - з'яўляцца істотным элементам
являться универсальным - з'яўляцца універсальным
являться экологически чистым - з'яўляцца экалагічна чыстым

Паведаміць пра недакладнасьць