ласкавы // ласкальны

Ласкавы. Поўны ласкі, любві; пяшчотны, ветлівы.
Сухенькая, тоненькая, як былінка, твар увесь у зморшчынах, як печаная груша, але якая прыветная і ласкавая была гэта бабулька. А.Чарнышэвіч.

Ласкальны. У граматыцы: які ўносіць сваёй формай адценне ласкі ў значэнне слова.
Вельмі разнастайныя эмацыянальна-ацэначныя формы, сярод якіх можна бачыць ласкальныя і неадабральна-зняважлівыя. П.Сцяцко.

Паведаміць пра недакладнасьць