Кашаніль польская (Porphyrophora polonica L., 1758)
Атрад Раўнакрылыя хобатныя (Homoptera), сямейства Маргарадзіды (Margarodidae)

Статус. IV катэгорыя. Вельмі рэдкі, не даследаваны ў Беларусі від.
Значэнне ў захаванні генафонду. Прадстаўнік політыпічнага роду. Адзін з 23 відаў роду ў сусветнай фауне.
Кароткае апісанне. Імага вішнёва-чырвоныя. Самкі без крылаў і па форме цела нагадваюць маленькіх макрыц. Самцы крылатыя з доўгімі васковымі ніткамі на канцы брушка.
Пашырэнне. Вядома на Ўкраіне, Беларусі (Гарадзенская вобласць) і ў Тамбоўскай вобласці Расеі [1]. Магчыма, распаўсюджана шырэй, але з-за скрытнага спосабу жыцця і недастатковага энтамафауністычнага абследавання Эўрапейскай часткі краіны ў іншых месцах не выяўлена.
Месцы пражывання. Лугі, узлескі, паляны з наяўнасцю ў раслінным покрыве сунічніку, дубровак, талакнянкі, мацярдушкі і інш.
Колькасць і тэндэнцыі яе змянення. Спецыяльных даследаванняў не праводзілася, але, зыходзячы з лакальнасці месцазнаходжанняў і нешматлікіх калекцыйных экземпляраў, агульная колькасць невялікая. Пасля 1962 г. знаходак не адзначана.
Асноўныя абмежавальныя фактары. Не вывучаны.
Асаблівасці біялогіі. Зімуе ў стадыі лічынкі першага ўзросту ў глебе пад засцярогай васковага кокана, утворанага дарослай самкай. На раслінах з'яўляюцца ў траўні, потым уходзяць у глебу і кормяцца клетачным сокам каранёў дубровак, сунічніку, талакнянкі і іншых раслін. У другой палове ліпеня лічынкі пакрываюцца цвёрдай абалонкай. Прыкладна праз месяц з цыстаў выходзяць лічынкі самцоў і дарослыя самкі. Лічынкі самцоў хутка акукліваюцца і праз тыдзень з кукалак выходзяць дарослыя самцы. У Беларусі лёт самцоў і з'яўленне з цыстаў самак - у ліпені. Пасля спароўвання самцы гінуць, а аплодненыя самкі зарываюцца ў зямлю і абкружаюць сябе ватападобнымі васковымі выдзяленнямі. Яйкі [300-700] адкладвае ў жніўні [1, 2].
Развядзенне. Вядомы ўдалы вопыт інтрадукцыі і развіцця кашанілі ў Ленінградскай вобласці, куды яна была завезена разам з кармавымі раслінамі.
Прынятыя меры аховы. Не прымаліся.
Неабходныя меры аховы. Ахова месцаў пражывання. Прапаганда аховы віду.

Літ.: 1. Борхсениус, 1950; 2. Красная книга СССР, 1984.

І.Лапацін

Паведаміць пра недакладнасьць