адначасова з , спалуч. прысл. з прыназ. У знач. прыназ. - з Т. Выражае часавыя адносіны: мае значэнне 'ў адзін час з якой-н. падзеяй, з'явай, працэсам'; 'разам з чым-н.'. Вучыцца пісьму адначасова з навучаннем чытанню.

Паведаміць пра недакладнасьць