блізка (бліжэй) ад, спалуч. прысл. з прыназ. У знач. прыназ. - з Р. Выражае прасторавыя адносіны: мае значэнне 'на недалёкай адлегласці ад каго-, чаго-н.'. Блізка ад нашай вёскі цячэ рэчка.

Паведаміць пра недакладнасьць