блізка (бліжэй) каля, спалуч. прысл. з прыназ. У знач. прыназ. з Р. Выражае прасторавыя адносіны: мае значэнне 'недалёка ад каго-, чаго-н.', 'побач з кім-, чым-н.'. Таполя расла блізка каля хаты.

Паведаміць пра недакладнасьць