воддаль ад, спалуч. прысл. з прыназ. У знач. прыназ. - з Р. Выражае прасторавыя адносіны: мае значэнне 'на некаторай адлегласці ад каго-, чаго-н.'. Дзяжуру воддаль ад маёй названай сястрыцы, нават у другім радзе апаратаў (Хв.Шынклер). Будынак сельсавета стаяў воддаль ад вёскі, між старым садам і поплавам (І.Шамякін).

Паведаміць пра недакладнасьць