гледзячы па, спалуч. дзеепрысл. з прыназ. У знач. прыназ. - з Д. ці М. Спалучэннс з прыназ. гледзячы па выражае абмежавальныя адносіны: прыназ. мае значэнне 'ўлічваючы што-н., прымаючы пад увагу што-н.'. Буду сеяць гледзячы па пагодзе.

Паведаміць пра недакладнасьць