далёка (далей) за, спалуч. прысл. з прыназ. У знач. прыназ. - з В. Спалучэнне з прыназ. далёка (далей) за выражае прасторавыя і часавыя адносіны.

I. ПРАСТОРАВЫЯ АДНОСІНЫ.

1. Ужываецца для ўказання на прадмет, які знаходзіцца няблізка за чым-н. Змітрок насіў сваё імя і прозвішча недзе далёка за пазухай, разам з дакументамі... (Я.Брыль).

II. ЧАСАВЫЯ АДНОСІНЫ.

2. Ужываецца для ўказання на з'яву, падзею, якія аддалены ў часе ад пэўнага моманту. Сход скончыўся далёка за поўнач (І.Шамякін).

Паведаміць пра недакладнасьць