за выключэннем, спалуч. прыназ. з наз. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з прыназ. за выключэннеы выражае аблятыўныя адносіны: прыназ. мае значэнне 'не лічачы каго-, што-н.', 'выключаючы што-н. з агульнай сукупнасці'. Увесь гэты дзень, за выключэннем перапынку на абед, ...быў прызначан агляду калгаснай гаспадаркі (Я.Колас). У камедыі яны [вобразы шляхты] атрымаліся недастаткова індывідуалізаванымі, мастацкі збедненымі, хіба толькі за выключэннем аднаго Куторгі, тыпа больш яркага і самабытнага (С.Майхровіч).

Паведаміць пра недакладнасьць