ззаду , прысл. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з прыназ. ззаду выражае прасторавыя адносіны: прыназ. мае значэнне 'месца, якое знаходзіцца за кім-, чым-н.'. Шранк забягае ззаду доўгай лінейкі і зноў, як учора, бачыць: не адстае ніхто (Я.Брыль). А ззаду ўсіх плёўся Мікіта Лазун з сынам-лесніком (П.Пестрак).

Паведаміць пра недакладнасьць