канчаючы , дзеепрысл. У знач. прыназ. - з Т. Спалучэнне з прыназ. канчаючы выражае адносіны ўключэння: пры ўказанні на рад асоб, прадметаў, з'яў і пад. прыназ. паказвае на апошні кампанент рада, які ўключаецца ў пералік. Пачынаючы з сёмага і канчаючы дзесятым верасня. Пачынаючы з малога і канчаючы старымі.

Паведаміць пра недакладнасьць