не лічачы, спалуч. адмоўя з дзеепрысл. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з не лічачы выражае вылучальныя адносіны: мае значэнне 'не ўключаючы каго-, што-н. у лік чаго-н.'. Усе прыйшлі, не лічачы дзяцей.

Паведаміць пра недакладнасьць