обак , прысл. Уст. і абл. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з обак выражае прасторавыя адносіны: указвае на размяшчэнне збоку, побач, каля каго-, чаго-н. Обак калідора камеры відны (Я.Колас).

Паведаміць пра недакладнасьць