паблізу, прысл. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з паблізу выражае прасторавыя адносіны: ужываецца для ўказання на тое, што дзеянне адбываецца або што-н. размяшчаецца недалёка, на невялікай адлегласці ад каго-, чаго-н. Схавалішча ў лесе, паблізу хутара Харкевіча (Э.Самуйлёнак). Нават хто і жыў паблізу Перабродскага лагера, пакідалі свае хаты і таксама пайшлі следам за тымі і разам з імі, хто прыйшоў сюды ратаваць забраных у лагер (К.Чорны). Абышлі ўсе закануркі паблізу вёскі - можа, дзе да часу зладзеі кінулі коні (К.Крапіва). Паблізу шашы, пад купчастымі шатрамі маладых дубоў, згрудзілася багата людзей (М.Лынькоў). Сенажацяў паблізу засценкаў не было (А.Чарнышэвіч). Ён [Сушкевіч] устаў з травы і сеў паблізу Салаўёва (І.Дуброўскі).

Паведаміць пра недакладнасьць