паводдаль, прысл. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з паводдаль выражае прасторавыя адносіны: указвае на прадмет ці асобу, на некаторай адлегласці ад якіх што-н. размяшчаецца. Выпускнікі ціхенька размясціліся паводдаль сталоў прэзідыума (А.Кулакоўскі).

Паведаміць пра недакладнасьць