падалей ад, спалуч. прысл. з прыназ. Разм. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з падалей ад выражае прасторавыя адносіны: мае значэнне 'на большую адлегласць ад каго-, чаго-н.'. Людзі моўчкі разышліся па хатах, падалей ад таго месца, дзе глуха парыпваў пад шалёным ветрам апалены дубовы сук (М.Лынькоў).

Паведаміць пра недакладнасьць