па-за, прыназ. з Т. Спалучэнне з прыназ. па-за выражае прасторавыя адносіны: ужываецца для абазначэння месцазнаходжання, руху або дзеяння ззаду за чым-н., па той бок чаго-н. Мяцеліца бушавала па-за сцяною.І раптам адчуў сябе Ігнась адрэзаным, асобным ад усяго, як бы ў другім свеце, на другой зямлі; усё стала як бы па-за яго істотаю: вось робіцца ўсё на свеце паміма яго, далёка ад яго і нікому і нічому няма дзела да яго (К.Чорны). Выразна, нібы ўяў, устаў перад Маланкаю гэткі вобраз: насоўваецца цёмная дажджлівая ноч; гудзе па-за вокнамі сярдзіты вецер; свішчуць галінкамі плакучыя бярозы (Ц.Гартны). Па-за садкамі, па-за хлявамі, пазавуголлю, гародамі краліся адзін за адным папацёмку ўчатырох, як ваўкі (К.Крапіва).

Паведаміць пра недакладнасьць