побач з, спалуч. прысл. з прыназ. У знач. прыназ. - з Т. Спалучэнне з побач з выражае прасторавыя і часавыя адносіны.

I. ПРАСТОРАВЫЯ АДНОСІНЫ.

1. Зусім блізка ля каго-, чаго-н. Сядзіць Нікан на сходзе амаль што побач з Багданам (А.Кулакоўскі). Малады алешнік воддаль, побач з ім - чарот зялёны (Я.Пушча). Са мною ты побач (П.Панчанка).

II. ЧАСАВЫЯ АДНОСІНЫ.

2. Адначасова з чым-н., разам з чым-н. Побач з працай над дыялекталагічным атласам праводзілася манаграфічнае апісанне і вывучэнне беларускіх дыялектаў (М.Суднік).

Паведаміць пра недакладнасьць