пры адсутнасці, спалуч. прыназ. з наз. Кніжн. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з пры адсутнасці выражае аблятыўныя адносіны: мае значэнне 'без каго-, чаго-н.'; 'пры такім становішчы, калі хто-, што-н. адсутнічае'. Пры адсутнасці неабходных умоў калектыў не зможа справіцца з заданнем.

Паведаміць пра недакладнасьць