следам за, спалуч. прысл. з прыназ. У знач. прыназ. - з Т. Спалучэнне з следам за выражае прасторавыя адносіны: мае значэнне 'ўслед за кім-, чым-н., не адстаючы'. Памарудзіўшы, следам за моладдзю падаўся і Максім Сцяпанавіч (У.Карпаў). Мы выбіраемся са сваёй засады і следам за дзікамі ідзём па пратаптанай сцежцы (В.Вольскі).

Паведаміць пра недакладнасьць