спераду, прысл. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з спераду выражае прасторавыя адносіны: ужываецца для ўказання на месца паперадзе чаго-н. Ісці спераду калоны.

Паведаміць пра недакладнасьць