у знак , спалуч. прыназ. з наз. У знач. прыназ. - з Р. Спалучэнне з у знак выражае аб'ектныя адносіны: мае значэнне 'як сведчанне, доказ чаго-н.', 'паказваючы, выяўляючы што-н.'. Калі Сашу гаварылі, што з ім пойдзе Аляксей, той толькі моўчкі ківаў галавой у знак згоды (І.Новікаў).

Паведаміць пра недакладнасьць