Сацыялогія культуры (сацыялагічная культуралогія), сацыялагічнае вучэнне, у рамках якога даследуюцца праблемы складвання, функцыянавання і эвалюцыі як усёй культуры ў цэлым, так і асобных яе форм, субкультур (масавай і элітарнай; гарадской і сельскай; жаночай, моладзевай, і інш.). Вывучае сацыяльныя заканамернасці развіцця і функцыянавання культуры ў грамадстве, яе сутнасць і крыніцы развіцця, гістарычныя тыпы культуры і культурнага прагрэсу. Аналізуе таксама сацыяльныя мэты творчасці ў галіне культуры, сацыяльна-палітычныя і эканамічныя фактары яе развіцця, інтарэсы і патрэбнасці грамадства як спажывальніка культурных каштоўнасцей, дзейнасць устаноў культуры, грамадскую думку і да т.п.

Паведаміць пра недакладнасьць