Расіца прамежкавая (Drosera intermedia Hayne, 1798)
Парадак Каменяломнікакветныя (Saxifragales), сямейства Расіцавыя (Droseraceae)

Статус. III катэгорыя. Рэдкі від, які трапляецца ў невялікай колькасці на абмежаваных тэрыторыях.
Значэнне ў захаванні генафонду. Амфіатлантычны рэліктавы від, які знаходзіцца ў Беларусі ў ізаляваных лакалітэтах за ўсходняй мяжой арэала [1]. Лекавая расліна.
Кароткае апісанне. Шматгадовая травяністая расліна вышынёй 5-8 см з разеткай прыкаранёвага лісця, якое звычайна накіравана ўверх. Сцябло ўкарочанае. Ліставыя пласцінкі прадаўгавата-зваротнаяйкападобныя, клінападобна звужаны ў доўгі чаранок (даўжыня 1,5-3 см). Паверхня лісця ўкрыта шматлікімі чырванаватымі залозістымі галоўчатымі ліпкімі валаскамі. Кветкі дробныя, у негустых гронкападобных, крыху закручаных суквеццях. Кветкавыя стрэлкі прыўзнятыя, пры аснове дугападобна выгнутыя ўверх. Плод - каробачка з 3-4 падоўжнымі бароздкамі.
Асаблівасці біялогіі. Насякомаядная расліна. Цвіце ў чэрвені-жніўні, пладаносіць у жніўні-верасні. Размнажэнне насеннае.
Пашырэнне. Скандынавія, Прыбалтыка, Сярэдняя і Атлантычная Эўропа, Паўночная Амерыка [2]. У Беларусі пашырана пераважна на Палессі - ваколіцы Букчы, Гародна, Жыткавіч, Калодна, Лучыцы, Радостава, Рэчыцы [3], а таксама ў Беларускім Паазер'і - ваколіцы Обалі ў Шумілінскім раёне [1].
Месцы росту. Вярховыя і пераходныя балоты, сырыя пясчаныя месцы, выемкі грунту і кар'еры [3].
Характар росту. Расце невялікімі, часам буйнымі групамі.
Асноўныя абмежавальныя фактары. Асушальная меліярацыя.
Культываванне. Звестак няма.
Прынятыя меры аховы. Ахоўваецца ў Прыпяцкім запаведніку.
Неабходныя меры аховы. Рэвізія вядомых і выяўленне новых месцаў росту, кантроль за станам папуляцый, арганізацыя спецыялізаваных батанічных заказнікаў, забарона несанкцыянаванага збору раслін, папярэджванне змянення экалагічнага рэжыму месцазнаходжанняў.

Літ.: 1. Козловская, Парфенов, 1972; 2. Флора БССР, т. 2, 1949; 3. Парфенов, 1983.

Л.Семярэнка

Паведаміць пра недакладнасьць