Ідэал (франц. idéal ад грэч. idea - ідэя, паняцце), уяўленне пра найвышэйшую дасканаласць, якая, з'яўляючыся ўзорам, нормай і вышэйшай мэтай, вызначае спосаб і характар дзеяння чалавека ці сацыяльнай групы. У залежнасці ад сферы чалавечай жыццядзейнасці фармуюцца палітычны, грамадскі (узор дасканалага грамадскага ладу), эстэтычны (узор прыгожага), этычны (уяўленне пра дасканалыя якасці асобы і адносіны паміж людзьмі), гнасеалагічны і іншыя ідэалы, якія паказваюць актыўна-творчыя адносіны чалавека да рэчаіснасці, адыгрываюць ролю канчатковых мэтавых арыенціраў. Ідэал лічыцца актыўным пачаткам жыццядзейнасці. Пры яго наяўнасці чалавек здольны не толькі адлюстроўваць рэчаіснасць, але і пераўтвараць яе як у сваёй свядомасці, так і на практыцы. Працэс пераўтварэння пры пэўных умовах можа весці да неадэкватнай рэальнасці, стаць ілюзорным прадуктам ідэала. Ідэалы могуць быць здзейснены толькі тады, калі яны адпавядаюць патрэбам развіцця грамадства, фармавання гарманічнай, творчай асобы.

Паведаміць пра недакладнасьць