РУЧАЙ (ручаіна). Безыменны, бесклапотны, бурлівы, бурны, быстры, віхрасты (аўт.), вясёлы, гаваркі, гаварлівы, гаманкі, гаманлівы, гарэзлівы, гарэзны, глыбокі, грымлівы, гуллівы, гутарлівы, гучны, жвавы, жывы, залаты, зарослы, звонкі, зіхатлівы, імклівы, іскрысты, кіпучы, крыштальны, ледзяны, несціханы, празрысты, рэзвы, свежы, светлы, смяшлівы, срэбна-светлы, срэбны, срэбразвонны, срэбрана-светлы, сцюдзёны, сярдзіты, сярэбраны, чысты, шпаркі, шумлівы, шырокі.

Наперадзе — мосцік драўляны, стары, Ручай безыменны — граніца (Н.Гілевіч). Не спыняе работы бесклапотны ручай (А.Куляшоў). А бурлівы ручай і зялёненькі сад! — Хоць, брат, сэрца аддай і душу хоць аддай!.. Сам садочак садзіў гадкоў дваццаць назад, А цяпер жа вялікі, як гай (Я.Купала). Ручаям віхрастым лёгка ліцца, Карагодзіць да начной зары (С.Гаўрусёў). Па дарогах струменілі вясёлыя, шумлівыя ручаінкі (Э.Самуйлёнак). Удзень, ледзь толькі падымалася сонца, усюды абуджаліся тысячы гаваркіх ручайкоў (У.Краўчанка). Чыстым будзь, гаманкі ручай... (Д.Бічэль-Загнетава). Два гаманлівых ручаі Сышліся нанач у гаі... (А.Астрэйка). Узмах крыла, і ў цёплы лівень усплёск гуллівых ручаёў... (В.Зуёнак). Там ручэй глыбокі, шырокі зрабіўся... (Ф.Багушэвіч). Збоку ветру ў тахт спявае Гутарлівы ручаёк (Я.Колас). А ён [ручай] гучны і смяшлівы, Так і ходзіць, аж дрыжыць... (Я.Колас). Дзе-нідзе на прыпёку ўжо булькалі жвавыя ручайкі (І.Новікаў). Да чыстага жывога ручая Губамі перасмяглымі прыпасці, Каб смага захлынулася мая Адным глытком пакутлівага шчасця (С.Грахоўскі). З ціхім звонам у рэкі сцякаюць Ручаі залатыя з бяроз (П.Панчанка). Перайшоў... зарослы ручай (Я.Сіпакоў). А ў самым нізе з гары сцякаў звонкі ручаёк (“Маладосць”). У вёсцы, дзе побач барок, Прабіўся, усплыў ручаёк, Празрысты, іскрысты і свежы (А.Бялевіч). Між алешын, кустоў, Дзе пяе салавей, І шуміць і грыміць Срэбразвонны ручэй (Я.Колас). Срэбныя ручаёчкі бліскучымі стужкамі ззялі на сонцы, весела гаманілі ў сваіх беражках (Я.Колас). Колькі песень няспетых Тут навек пахавана! Колькі срэбрана-светлых Ручаёў абарвана! (Н.Гілевіч). А ў ручаях кіпучых б’ецца радасць (П.Панчанка).

* Жэўжык-ручаёк.

Звоніць, скача, як дзіцятка, Гэты жэўжык-ручаёк (Я.Колас).

Паведаміць пра недакладнасьць