УДЗЯЧНАСЦЬ . Бязмежная, бязмерная, бясконцая, вялікая, гарачая, глыбокая, дабрадушная, далікатная, душэўная, жаданая, незабыўная, сардэчная, спакойная, цёплая, ціхая, чуллівая, шчырая  жаллівая, журботная, нямая, самотная, сумная.

Поўнымі слёз вачыма дзяўчына глядзела з бязмежнай удзячнасцю за сваё выратаванне (В.Хомчанка). Сэрца яго было перапоўнена гарачай удзячнасцю за тое, што яна... прыйшла (М.Машара). [Алесь] з далікатнай удзячнасцю схіліўся ў паклоне (У.Караткевіч). Высокі, танклявы, яшчэ малады чалавек глядзеў дабрадушна, выказваючы шчырую ўдзячнасць за паслугу (Я.Скрыган). Вера загадзя адчувала да Марыны спакойную цёплую ўдзячнасць (М.Зарэцкі). У позірку Джуліі Іван улавіў супакоенасць і ціхую ўдзячнасць за тое, што без яе не пайшоў (В.Быкаў). З чуллівай удзячнасцю маці глядзела на яго, свайго чаканага сыночка (“Маладосць”). Гукі плылі ў сцішаным жнівеньскім вечары, як няпэўны ўспамін аб страчанай радасці... як журботная ўдзячнасць за тое, што гэта радасць была... (Я.Радкевіч). Заўсёды з бясконцай і глыбокай удзячнасцю ўспамінаў парэпаныя бацькавы рукі, якія цярпліва вадзілі мяне па старонках першай чытанкі... (К.Кірэенка).

Паведаміць пра недакладнасьць