УСПАМІН (успаміны). Выразны, гарачы, гаючы, далёкі, дарагі, даўні, дзівосны, дзіўны, дзіўна чулы (аўт.), добры, жывы, запаветны, прыемна-балючы (аўт.), прыемна-шчымлівы (аўт.), прыемны, пяшчотны, радасны, салдацкі, салодкі, самы дарагі, светлы, слаўны, таямнічы, цёплы, цікавы, ціхі, цудоўны, чулы, чысты, шчаслівы, шчыры, юнацкі, яркі  абрывачныя (мн.), абрывістыя (мн.), балючы, бледны, бяскроўны, востры, глухі, горкі, грозны, жахлівы, жудасны, журботны, забыты, змрочны, кароткі, ледзяны, лядовы, маркотны, мляўкі, невыразны, невясёлы, непрыемны, неспакойны, нядобры, няпрошаны, нясцерпны, пакутлівы, палынны, палыновы, прыкры, пякучы, самотны, страшны, сумна-горкі, сумны, суровы, трывожны, туманны, учэпісты, халодны, хваравіты, цёмны, цяжкі, чорны, шчымлівы.

Там радасць мусіць жыць і будзе жыць заўсёды Пад ранкамі, пад вечарамі неба З суніцамі чырвонымі і спелымі; З гарачымі юнацкімі ўспамінамі (А.Куляшоў). Да чужога не звыкліся вочы, Сэрца цепліць гаючы ўспамін. Можа, свет пераменіцца тройчы — Келіх роднага неба адзін! (Я.Янішчыц). А ў сэрцы глыбока, як далёкі ўспамін, пачынала варушыцца тая даўняя, з маленства знаёмая туга (А.Жук). ...Ужо шырыліся, грымелі тугой пяшчотныя, дарагія ўспаміны з таго далёкага, што стала ўжо мінулым (В.Быкаў). Гэтая ціхамірнасць адразу ж выклікала даўні і светлы ўспамін (Я.Сіпакоў). Як убачыць [Ганна] зноў [цэркаўку], той дзіўна чулы ўспамін нібы зноў вяртае чароўнасць маленства (І.Мележ). Сустрэнешся з равеснікам... Успаміны пойдуць, самыя запаветныя і шчырыя (А.Кулакоўскі). Позняй восенню ўспаміны з прыемна-балючых ставалі нясцерпнымі (У.Караткевіч). Успаміны пра далёкае юнацтва: салодкія, прыемна-шчымлівыя, часам горкія (І.Навуменка). І крапіва маладая стракаецца, Быццам пяшчотны, прыемны ўспамін (Р.Барадулін). Я дасюль берагу гэты ліст, як адзін з самых дарагіх успамінаў студэнцкіх год (І.Мележ). Але гэтае няўдалае яднанне з прыродай, мусіць, назаўсёды засталося ў яго нейкім цёплым успамінам... (Я.Сіпакоў). Аб Марыне засталіся адны толькі чыстыя і прыемныя ўспаміны (Я.Колас). Ніна запомніла гэту сустрэчу як шчаслівы ўспамін юнацтва (І.Новікаў). Захапілі яго [Багушэвіча] успаміны, цяжкія, горкія, балючыя... (В.Хомчанка). Родная мова... Нас ёй вучылі... Даўнія, горкія бацькі ўспаміны (Т.Бондар). Кожны працуе... І ў вольныя хвіліны сыходзяцца разам, каб узгадаць пра старое, перажытае. Успаміны кароткія, абрывістыя (М.Лынькоў). Успаміны аб Веры Антонаўне грузам вісяць на ім [Максіму Сцяпанавічу] і некуды цягнуць — учэпістыя, хоць і бяскроўныя (У.Карпаў). Бадай, і не абудзіў бы я сваіх, часам журботных успамінаў, калі б не ўцалелыя на месцы былых сядзіб грушы-дзічкі (В.Жуковіч). Не крыўдуй, край лясны, Я пазбаўлен даверу ўспамінам суровым, Што ад жаху лядовы (Р.Барадулін). Сэрца не будзе поўніцца мляўкімі ўспамінамі дзяцінства (Р.Сабаленка). У гэтай ношы — успамін палынны аб горы, смак якога на губах пячэ дасюль (П.Макаль). Прыкры ўспамін памалу губляў першапачатковую вастрыню (М.Стральцоў). Ад запозненай мары... Мне навек застанецца Сумна-горкі ўспамін (Н.Гілевіч). Ад звонкіх песень, светлых дум, Ад цішыні палеткаў мірных Я зноў, засмучаны, прайду Па сцежцы цяжкіх успамінаў (П.Панчанка). Наплываюць, што хмары, самыя чорныя ўспаміны (І.Шамякін). Збіты з тропу... і новасцю пра вайну, і гэтым шчымлівым успамінам пра Чэсю, Міця ўжо звярнуў назад пад рэчку (В.Адамчык).

Паведаміць пра недакладнасьць