ХЛОПЕЦ (хлапчына, хлапчук). Акуратны, асцярожны, бялявы, высакародна сардэчны (аўт.), высакародны, высокі, вясёлы, гарэзлівы, гарэзны, гожы, далікатны, дапытлівы, добры, дужы, жывы, жыццястойкі, загарэлы, здаровы, кемлівы, лагодны, ласкавы, малады, паэтычна гультаяваты (аўт.), пекны, праўдзівы, працавіты, прыгожы, разумны, рослы, руплівы, сардэчны, светлавалосы, светлавокі, сімпатычны, слаўны, смуглявы, спадцішка вясёлы (аўт.), статны, стройны, сумленны, уважлівы, харошы, ціха вясёлы, ціхі, чарнабровы, чарнавокі, чарнявы, чорнавалосы, шчыры  гаротны, дробны, зацяты, зялёны, лабасты, маўклівы, недаверлівы, непакорны, неспакойны, нядошлы (разм.), нязграбны, скаваны, стрыжаны.

Нават і Шура, вельмі асцярожны і ўважлівы хлопец, глядзеў наперад спакойна (Я.Брыль). Адзін хлопец..., стрыжаны, бялявы, сядзеў на палку пры печы (І.Мележ). Першая праўда: сусед мой — хлапчына з найлепшымі рысамі рускага чалавека: добры, праўдзівы, высакародна сардэчны... (Я.Брыль). Усё яшчэ ёй чутны песні Салаўіныя з той ночы, Калі хлопец на прылессі Цалаваў ёй палка вочы... Малады, высокі, стройны, Такі дужы, чарнабровы, Такі шчыры, неспакойны... (К.Кірэенка). У кожным з нас яшчэ жыве хлапчук, Вясёлы, шчыры і ласкавы (С.Грахоўскі). У нашым краі хлопец рос сардэчны, гожы і здаровы (В.Жуковіч). Чубар за дарогу ўпадабаў Хоніных хлопцаў, разумных і далікатных (І.Чыгрынаў). Валодзю Мазейку любілі ў атрадзе. Гэтага кемлівага, дапытлівага хлопца (В.Шымук). Каля студні мыецца Галін хлопец Антось... Харошы хлопец, жывы, працавіты (Я.Брыль). Урач... за двое сутак паспеў палюбіць жыццястойкага, вясёлага хлопца, што, нягледзячы на цяжкое раненне, знаходзіў сілы жартаваць (І.Шамякін). Сцежкай ад вёскі... прыйшоў сюды хлопец. Без кашулі, загарэлы, босы... (Я.Брыль). За рычагамі сядзеў Змітрок Бойка, малады чарнявы хлопец (Т.Хадкевіч). Чуць вяночак не гатовы, — Не хапала адной кветкі... Выйшаў хлопец з той дубровы, Хлопец пекны, стройны гэткі (Я.Купала). Старшыню сельсавета Сашу Туркача, спадцішка вясёлага і неяк паэтычна гультаяватага хлопца... бандыты злавілі непадалёку ад райцэнтра (Я.Брыль). Шмат хлопцаў усякіх — Сумленных, праўдзівых і шэльмаў благіх (Я.Купала). І зноў смяюцца, ужо на рысях, — непакорныя, слаўныя хлопцы! (Я.Брыль). А ціхі быў не толькі з-за сухотаў, а характарам — ціхі, разумны хлопец і нават трохі, па бацьку, вясёлы. Ціха вясёлы, па кволасці, з дабрадушнай усмешкай (Я.Брыль). Хлопец у чоўне, смуглявы і рослы, Прагна глядзіць і плыве ўдалячынь (С.Грахоўскі). Маладзенькі матрос Віця расказваў мне сёе-тое з жыцця свайго няўхіснага народа... Сімпатычны, акуратны, з харошай усмешкай хлопец (Я.Брыль). Павел Васілец, рослы, чорнавалосы хлопец... пастукаў пальцам па кабіне (Г.Далідовіч). Гаротнага хлопца пагналі далёка, Пагналі ў салдаты... (Я.Купала). Чарнявы, дробны хлапчына ў кубанцы заўсёды быў вясёлы і просты ў абыходжанні (Я.Брыль). Вядучы рэй, лабасты хлопец, Гукнуў: “Цяпер — жаночы, вальс!” (Н.Гілевіч). Міканор сумеўся: упершыню чуў такі сум, такі боль у гэтым маўклівым, недаверлівым хлопцу (І.Мележ). Дзе вы, хлопцы непакорныя, Дзе вы з песняй удалою, Як на поле на прасторнае Вы хадзілі грамадою (Я.Купала). У нязграбных стрыжаных хлопцаў Бесклапотны настрой (Г.Бураўкін).

* Голец-хлопец, хлопец-зух, хлопец-хват.

Ў садку жартуе [ветрык] з верабінай, Як голец-хлопец той з дзяўчынай (Я.Колас). Хлопцы-зухі і дзяўчаты Пагуляць тым часам рады, Сталі ў пары сярод хаты... (Я.Купала). [Стрыбук] Былы лясны і франтавы разведчык, Танцор, пяюн, наогул — хлопец-хват (Н.Гілевіч).

Паведаміць пра недакладнасьць