налог — падатак
налог на добавленную стоимость — падатак на дадатковую вартасць
налог на доходы корпораций — падатак на прыбыткі карпарацый
налог на душу населения — падатак на душу насельніцтва
налог на предметы роскоши — падатак на прадметы раскошы
налог на продажу общий — падатак на продаж агульны
налог на сверхприбыль — падатак на звышпрыбытак
налог на фонд зарплаты — падатак на фонд заработнай платы
налог подоходный — падатак падаходны
налог прогрессивный — падатак прагрэсіўны
налог с оборота — падатак з абароту
налоги косвенные — падаткі ускосныя

Паведаміць пра недакладнасьць