норма времени — норма часу
норма выработки — норма выпрацоўкі
норма дивидента — норма дывідэнду
норма дохода частная — норма даходу прыватная
норма расхода сырья и материалов — норма расходавання (расходу) сыравіны і матэрыялаў
норма прибыльности учетная — норма прыбытковасці дысконтная
норма процента — норма працэнту
норма совокупной прибыли — норма сукупнага прыбытку
норма ссудного процента — норма пазыковага працэнту
нормы ликвидности — нормы ліквіднасці

Паведаміць пра недакладнасьць