under ['ʌndə]
I adv унізе; уніз; ніжэй
II prep
1. пад
under the chair пад крэслам
from under з-пад
2. ніжэй, менш чым
he's just under 40 яму пад сорак
he's under age ён непаўналетні
3. паводле, адпаведна; за (пра час)
under the new rules паводле новых правіл
under bad conditions у кепскіх умовах
under Peter I за Пятром I
be under repair быць у рамонце

Паведаміць пра недакладнасьць